Urlopy wypoczynkowe w pytaniach i odpowiedziach - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Kiedy należy udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi?

  2. Czy urlop wypoczynkowy można udzielać na godziny, jeżeli tak to w jakich przypadkach?

  3. Jak potraktować wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru etatu u danego pracodawcy?

  4. Jaki wymiar urlopu należny jest pracownikowi przy zmianie pracodawcy w tym samym miesiącu kalendarzowym?

  5. Udzielanie urlopu na żądanie w zatrudnieniu w równoważnym systemie czasu pracy  i niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak poprawnie liczyć limity?

  6. Czy pracodawca może odmówić udzielenie na żądanie? Czy musi to uzasadnić na piśmie?

  7. W jakich sytuacjach należy udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego z „góry” a kiedy z „dołu”?

  8. Czy pierwszy urlop należy zaokrąglać w górę?

  9. Jak udzielić pierwszego urlopu w roku kalendarzowym przy zmianie pracodawcy. Czy traktujemy to nadal jako pierwszy urlop czy kolejny?

  10. Urlop uzupełniający a prawa pracownika.

  11. Czy urlop uzupełniający udzielamy w całości czy proporcjonalnie?

  12. W jakich częściach pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy?

  13. Plan urlopów a ich realizacja.

  14. Czy w planie urlopu planujemy wszystkie dni należnego urlopu wypoczynkowego?

  15. Złożenie wniosku a udzielenie urlopu wypoczynkowego w praktyce.

  16. Czy pracodawca może nie udzielić urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem urlopu?

  17. Plan urlopu a przesunięcie urlopu.

  18. Urlop wypoczynkowy a okres wypowiedzenia umowy o pracę – uprawnienia pracodawcy.

  19. Urlop zaległy – czy można pracownika przymusić do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

  20. Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego – udzielam łącznie czy oddzielnie?

  21. Urlop dodatkowy – kiedy udzielamy w pełnym wymiarze a kiedy proporcjonalnie?

  22. Jak postąpić w sytuacji kiedy podczas urlopu wypoczynkowego pracownik zachoruje?

  23. Jak należy poprawnie dokonać zapisu w treści świadectwa pracy informacji dotyczącej wykorzystanego urlopu wypoczynkowego?

  24. Jak liczyć okres przedawnienia urlopu wypoczynkowego?

  25. Gdzie i jak długo należy przechowywać wnioski urlopowe?

  26. Panel dyskusyjny.