Urlopy wypoczynkowe w pytaniach i odpowiedziach - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

    Program szkolenia

    1. Kiedy należy udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi?

    2. Czy urlop wypoczynkowy można udzielać na godziny, jeżeli tak to w jakich przypadkach?

    3. Jak potraktować wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru etatu u danego pracodawcy?

    4. Jaki wymiar urlopu należny jest pracownikowi przy zmianie pracodawcy w tym samym miesiącu kalendarzowym?

    5. Udzielanie urlopu na żądanie w zatrudnieniu w równoważnym systemie czasu pracy  i niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak poprawnie liczyć limity?

    6. Czy pracodawca może odmówić udzielenie na żądanie? Czy musi to uzasadnić na piśmie?

    7. W jakich sytuacjach należy udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego z „góry” a kiedy z „dołu”?

    8. Czy pierwszy urlop należy zaokrąglać w górę?

    9. Jak udzielić pierwszego urlopu w roku kalendarzowym przy zmianie pracodawcy. Czy traktujemy to nadal jako pierwszy urlop czy kolejny?

    10. Urlop uzupełniający a prawa pracownika.

    11. Czy urlop uzupełniający udzielamy w całości czy proporcjonalnie?

    12. W jakich częściach pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy?

    13. Plan urlopów a ich realizacja.

    14. Czy w planie urlopu planujemy wszystkie dni należnego urlopu wypoczynkowego?

    15. Złożenie wniosku a udzielenie urlopu wypoczynkowego w praktyce.

    16. Czy pracodawca może nie udzielić urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem urlopu?

    17. Plan urlopu a przesunięcie urlopu.

    18. Urlop wypoczynkowy a okres wypowiedzenia umowy o pracę – uprawnienia pracodawcy.

    19. Urlop zaległy – czy można pracownika przymusić do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

    20. Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego – udzielam łącznie czy oddzielnie?

    21. Urlop dodatkowy – kiedy udzielamy w pełnym wymiarze a kiedy proporcjonalnie?

    22. Jak postąpić w sytuacji kiedy podczas urlopu wypoczynkowego pracownik zachoruje?

    23. Jak należy poprawnie dokonać zapisu w treści świadectwa pracy informacji dotyczącej wykorzystanego urlopu wypoczynkowego?

    24. Jak liczyć okres przedawnienia urlopu wypoczynkowego?

    25. Gdzie i jak długo należy przechowywać wnioski urlopowe?

    26. Panel dyskusyjny.