Zamknięcie roku 2023 w jednostkach sektora finansów publicznych - etapy prac prowadzące do zamknięcia roku obrotowego - szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 18.12.2023r. godz. 11.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Podczas szkolenia krok po kroku omówione zostaną etapy prac prowadzące do zamknięcia roku obrotowego w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.

Uczestnicy poszerzą swoje kompetencje o zakres czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku budżetowego, organizację prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych, przeprowadzanie rozliczeń na koniec roku budżetowego, rozliczanie międzyokresowych przychodów i kosztów oraz rezerw, a także o sposoby ewidencji wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.

 

Program szkolenia

1. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego:

 • określenie terminu spływu dokumentacji finansowej do jednostki
 • określenie terminu rocznych sprawozdań budżetowych i z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych

2. Organizacja prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych.

3. Przeprowadzenie rozliczeń na koniec roku budżetowego:

 • rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji
 • korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom
 • rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem

4. Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego.

5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerwy.

6. Rozliczenie środków na wydzielonym rachunku dochodów.

7. Rozliczenie nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez samorządowy zakład budżetowy.

8. Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.

9. Dokonanie księgowań na koniec roku budżetowego:

 • odsetki za zwłokę
 • odpisy aktualizujące wartość należności
 • odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 • zaangażowanie wydatków
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

10. Inwentaryzacja aktywów i pasywów.

11. Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym i korygowanie błędów.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody