Umowy zlecenia, o dzieło i inne - wyliczanie od brutto do netto wraz z rozliczeniem PIT i ZUS – szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 24.06.2024r. godz. 10.00.
 • 30.08.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Do kogo skierowane szkolenie?

 • Pracownicy służb kadrowo – płacowych,
 • Osoby zajmujące się wyliczeniami list płac,
 • pracownicy biur rachunkowych.

Udział w zajęciach rekomendujemy osobom pragnącym zdobycie, poszerzenie lub zaktualizowanie wiedzy dotyczącej problematyki naliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Główne punkty szkolenia dotyczącego naliczania wynagrodzeń w ramach rachunków do umów zlecenia i  innych

 • Omówienie zasad naliczania wynagrodzeń w ramach zatrudnienia osób na umowy zlecenia i pokrewne
 • Przedstawienie składników obowiązkowych oraz fakultatywnych wynagrodzeń
 • Technika szczegółowa naliczania Rachunków do umów cywilnoprawnych (od brutto do netto)
 • Ustalanie podstawy naliczania ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Przykłady szczególnych przypadków w ramach wyliczeń (osoby do 26 roku życia, umowy z własnym pracownikiem, umowy ze studentami, umowy ryczałtowe, itp.)
 • Omówienie wpływu Pracowniczych Planów Kapitałowych na rozliczenie wynagrodzeń
 • Przedstawienie dokumentacji pracowniczej mającej wpływ na naliczanie wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia na umowy zlecenia i pokrewne

Czego się nauczysz

 • Dowiesz się jak wyliczać wynagrodzenia od brutto do netto w ramach zatrudnienia osób na umowy zlecenia i podobne
 • Nauczysz się ustalać podstawy dla wyliczeń składek ZUS i podatku PIT
 • Rozpoznasz szczególne przypadki wpływające na rozliczenie wynagrodzeń
 • Naliczysz składki PPK i uwzględnisz je w ramach zatrudnienia
 • Poznasz dokumentację pracowniczą wpływającą na naliczanie wynagrodzeń

Program szkolenia

UWAGA BONUS!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatnie w formie materiałów szkoleniowych pełne wersje: „Kalkulatora wynagrodzeń” oraz „Kalkulatora umów cywilnoprawnych”, które opracowane zostały przez trenera Macieja Derwisza. Kalkulatory działają w środowisku MS Excel i są zaawansowanymi narzędziami ułatwiającymi rozliczanie list płac i rachunków do umów zlecenia (obejmują bardzo dużo możliwości parametryzowania pod kątem rozliczania zarówno obciążeń ZUS, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych).

1. Rozliczanie umów zlecenia i umów o świadczenie usług

 • Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Umowa zlecenia w aspekcie zbiegu tytułów ubezpieczeń społecznych – zasady podleganiu oskładkowaniu
 • Praktyczne modele rozliczania umów zlecenia w zależności od formy zawarcia umowy i zbiegu do tytułów ubezpieczeń społecznych:
  • umowy objęte pełnym oskładkowaniem społecznym
  • umowy objęte jedynie oskładkowaniem zdrowotnym
  • umowy zlecenia zawierane z własnym pracodawcą
  • umowy zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
  • umowy zlecenia i prawo do świadczeń emerytalnych
  • umowy zlecenia z uczniem lub studentem
  • umowy rozliczane ryczałtowo
  • umowy zawierane z nie-studentem do 26 roku życia
  • kontrakty menadżerskie
 • Zgłaszanie (rejestracja) umów zlecenia do systemu ZUS i ich rozliczanie (formularze ZUA, ZZA, RCA)

2. Rozliczanie umów o dzieło

 • Podstawowe zasady oskładkowania i opodatkowania umów o dzieło
 • Umowy zawierane z obcymi podmiotami
 • Umowy zawarte z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
 • Zgłaszanie (rejestracja) umów zlecenia do systemu PUE ZUS

3. Wybrane problemy w zakresie oskładkowania umów zlecenie i innych

 • Przekroczenie limitu ograniczenia poboru składki emerytalno – rentowej
 • Limity przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym
 • Narzut kosztów pracodawcy – problem z naliczaniem Funduszu pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

4. Wybrane problemy i zasady przy opodatkowaniu umów cywilnoprawnych

 • Koszty uzyskania przychodów 20 %, 50% i rzeczywiste
 • Koszty uzyskania przychodu w przypadku naliczania wpłat do PPK
 • Kwota zmniejszająca podatek przy umowach zlecenia według nowych zasad
 • Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy PIT
 • Zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku umów rozliczanych ryczałtowo

5. Wpłaty na PPK przy umowach zlecenia

 • Ogólne zasady naliczania wpłat na PPK przy umowach zleceniu
 • PPK a przychód pracownika

6. Wybrane zagadnienia dotyczące dokumentacji związana z zawieraniem i rozliczaniem umów cywilnoprawnych

 • Rachunek do umowy cywilnoprawnej
 • Dodatkowe oświadczenia mające wpływ na rozliczanie umów zlecenia i innych
 • Dokumentacja przy przekroczeniu limitów
 • Dokumentacja związana z KUP i kwotą zmniejszającą podatek
 • Dokumentacja dla naliczania funduszy przy umowach zlecenie

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody