Urlopy pracownicze w jednostkach systemu oświaty - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Omówienie podstaw prawnych.

  2. Urlop wypoczynkowy:

  • podstawy prawne
  • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom jednostek nieferyjnych
  • urlop nauczycieli w szkołach feryjnych,
  • urlop wypoczynkowy pracowników niepedagogicznych
  • urlop pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze
  • urlop uzupełniający nauczycieli
  • zasady sporządzania planu urlopów

  3. Urlop na żądanie.

  4. Urlop bezpłatny nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

  5. Urlop opiekuńczy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

  6. Urlopy szkoleniowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

  7. Urlop zdrowotny dla nauczycieli.

  8. Zwolnienie z powodu działania siły wyższej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

  9. Pozostałe zwolnienia od pracy.

  10. Urlop dyrektora i kadry kierowniczej.