Urlopy związane z rodzicielstwem a rozliczenia ZUS - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 28.05.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie urlopy związane z rodzicielstwem a rozliczenia ZUS dla działów kadrowo-płacowych.

Celem szkolenia z zakresu urlopy rodzicielskie, które realizowane jest przez naszą firmę, jest podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem. Szkolenia przygotowane przez naszych specjalistów, mają na celu usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat urlopów rodzicielskich. W ofercie naszych szkoleń znajdą Państwo również wiedzę na temat zmian prawnych dotyczących m.in. zasiłków czy PPK. 

 

Urlopy związane z rodzicielstwem a rozliczenia ZUS - czego dowiesz się na szkoleniu?

Uczestnicy szkolenia z zakresu urlopy rodzicielskie poszerzą swoją wiedzę i dowiedzą się m.in. jakie są rodzaje urlopów, za które przysługuje zasiłek macierzyński, kto jest uprawniony do skorzystania z urlopu macierzyńskiego, czym jest urlop rodzicielski i jaka jest jego długość, jakie są zasady postępowania przy łączeniu urlopu rodzicielskiego i wykonywania pracy oraz za jaki okres ustala się podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego w przypadku dzielenia urlopu rodzicielskiego. 

 

Program szkolenia został skonstruowany tak, aby uczestnik posiadał merytoryczną wiedzę z zakresu urlopy rodzicielskie. Podczas szkolenia, nasi specjaliści dostarczą Państwu  maksimum merytorycznych treści oraz wiedzy praktycznej, które wykorzystają Państwo w życiu zawodowym. 

 

Urlopy związane z rodzicielstwem a rozliczenia ZUS - kto powinien skorzystać?

Szkolenie urlopy związane z rodzicielstwem a rozliczenia ZUS skierowane jest do pracowników działów kadrowo-płacowych, osób, które na co dzień zajmują się rozliczaniem wynagrodzeń pracowników oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS, a także do osób, dla których informacje o urlopach rodzicielskich są ważne w życiu codziennym i zawodowym. 

Pełną listę szkoleń oraz programów prowadzonych przez naszych specjalistów znajdą Państwo w zakładce szkolenia online

Program szkolenia

1. Rodzaje urlopów za które przysługuje zasiłek macierzyński.

2.Urlop macierzyński – osoby uprawnione, długość urlopu i okoliczności uzasadniające „przejęcie” urlopu i zasiłku przez drugiego rodzica:

 • pobyt matki w szpitalu
 • pobyt dziecka w szpitalu
 • porzucenie dziecka
 • śmierć dziecka,
 • śmierć matki
 • zasady postępowania gdy matka nie ma ubezpieczenia społecznego a zachodzi, któraś z powyższych sytuacji

3. Urlop rodzicielski:

 • wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
 • długość urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka.
 • sposoby dzielenia urlopu rodzicielskiego.

4. Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.

5. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

 • Okoliczności mające wpływ na zróżnicowanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego między rodzicami.
 • Wpływ wieku dziecka na ustalenie wymiaru podstawy zasiłku.
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla rodziców pobierających zasiłek w dniu 26 kwietnia 2023 r.

6. Zasady postępowania przy łączeniu urlopu rodzicielskiego i wykonywania praca.

7. Okres z jakiego ustala się podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego w przypadku dzielenia urlopu rodzicielskiego, korzystania z urlopu przez oboje rodziców, i łączenia urlopu z pracą.

8. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego oraz przebywanie na urlopie wychowawczym jako tytuł do ubezpieczeń społecznych.

9. Rozstrzyganie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego gdy osoby pobierające zasiłek macierzyński lub przebywające na urlopie wychowawczym podejmą pracę, będą wykonywały umowę zlecenie albo wystąpi inny tytuł do ubezpieczeń.

10. Odmienne zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla osób pobierających zasiłek macierzyński a przebywających na urlopie wychowawczym.

11. Zasady składania dokumentów rozliczeniowych za osoby pobierające zasiłek macierzyński lub przebywające na urlopie wychowawczym.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody