Urlopy w placówkach oświatowych w 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego nauczyciela placówki feryjnej i nieferyjnej

  2. Wymiar urlopu nauczyciela placówki feryjnej

  3. Wymiar urlopu nauczyciela placówki nieferyjnej

  4. Urlop wypoczynkowy dyrektora i kadry kierowniczej szkoły

  5. Urlop wypoczynkowy pracowników administracyjnych szkoły

  6. Plan urlopów – czy z tego planu można zrezygnować

  7. Jakie okresy zaliczamy do wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika administracji szkoły

  8. Urlop proporcjonalny

  9. Zasady udzielania urlopu nauczycielom w placówkach feryjnych

  10. Zasady udzielania urlopu w placówkach nieferyjnych oraz pozostałych pracowników szkoły

  11. Urlop na żądanie. Czy nauczyciel ma prawo do urlopu na żądanie

  12. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

  13. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

  14. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy (dodatki do wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa)

  15. Urlop uzupełniający

  16. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

  17. Urlop zdrowotny:

  • Nabycie prawa
  • Zasady udzielenia
  • Czy można podjąć zatrudnienie na urlopie zdrowotnym

  18. Urlop bezpłatny – kiedy można go udzielić zasady wnioskowania i udzielania

  19. Urlop szkoleniowy na podnoszenie kwalifikacji

  20. Zwolnienia z pracy

  • Z prawem do wynagrodzenia
  • Bez prawa do wynagrodzenia
  • Opieka nad dzieckiem do lat 14
  • Zwolnienie z powodu siły wyższej
  • Urlop opiekuńczy