VAT w jednostkach oświaty - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług – podstawy prawne. 

  2. Czynności opodatkowane VAT i wyłączone z opodatkowania – zasady ogólne.

  3. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnych.

  4. Podstawowe pojęcia z zakresu podatku od towarów i usług – kto jest podatnikiem VAT, co jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.

  5. Centralizacja VAT – zasady rozliczeń, obowiązek wystawiania faktur, sprzedawca, nabywca i odbiorca na fakturze VAT, faktura uproszczona.

  6. Interpretacja ogólna Nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego – czynności niepodlegające opodatkowaniu a czynności zwolnione w działalności placówek oświatowych.

   

  7. Czynności opodatkowane wykonywane przez placówkę oświatową – najem powierzchni (najem sal lekcyjnych, hal sportowych – stawka VAT, refakturowanie w placówce oświatowej – refaktury za media).

  8. Odliczanie częściowe w tym ustalanie proporcji, korekta roczna w VAT.

  9. Zasady korygowania podatku należnego oraz podatku naliczonego.

  10. Faktury korygujące czy noty korygujące dotyczące wystawcy faktur, fakturowanie w tym faktury błędne, faktury zbiorcze i ich korekty.