VAT w jednostkach oświaty - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 15.12.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

1. Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług – podstawy prawne. 

2. Czynności opodatkowane VAT i wyłączone z opodatkowania – zasady ogólne.

3. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnych.

4. Podstawowe pojęcia z zakresu podatku od towarów i usług – kto jest podatnikiem VAT, co jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.

5. Centralizacja VAT – zasady rozliczeń, obowiązek wystawiania faktur, sprzedawca, nabywca i odbiorca na fakturze VAT, faktura uproszczona.

6. Interpretacja ogólna Nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego – czynności niepodlegające opodatkowaniu a czynności zwolnione w działalności placówek oświatowych.

 

7. Czynności opodatkowane wykonywane przez placówkę oświatową – najem powierzchni (najem sal lekcyjnych, hal sportowych – stawka VAT, refakturowanie w placówce oświatowej – refaktury za media).

8. Odliczanie częściowe w tym ustalanie proporcji, korekta roczna w VAT.

9. Zasady korygowania podatku należnego oraz podatku naliczonego.

10. Faktury korygujące czy noty korygujące dotyczące wystawcy faktur, fakturowanie w tym faktury błędne, faktury zbiorcze i ich korekty.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody