Wdrożenie KSeF w oświacie. Zmiana polityki rachunkowości, obiegu dokumentów, dekretacja dokumentów, nowa instrukcja zarządzania uprawnieniami dostępu do KSeF - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Obowiązek KSEF a zmiana polityki rachunkowości w jednostkach oświaty.

  Pamiętaj! Od 1 lipca 2024r. wszystkie faktury wystawiane innym podatnikom będą musiały przechodzić przez Krajowy System e-Faktur. W związku z tym, że z obiegu znikną faktury papierowe jednostki oświaty będą musiały odpowiednio dostosować swoje regulacje dotyczące obiegu dokumentów. Przygotowanie do wdrożenia e-faktur jest zdecydowanie procesem, w którym należy uwzględnić krok po kroku nie tylko zmianę w generowaniu dokumentów sprzedaży, ale też np. ich przechowywaniu, odbieraniu czy nadawaniu uprawnień do ich wystawiania.

  KSEF w oświacie a zmiana obiegu dokumentów.

  Obowiązek KSEF pociąga za sobą konieczność zmian przechowywaniu i odbieraniu faktur a także w nadawaniu uprawnień do ich wystawiania. Na szkoleniu KSEF w oświacie pokażemy jak krok po kroku przygotować jdnostkę do tych zmian. Powiemy jakich zmian nalezy dokonać w polityce rachunkowości, ajkie zmiany muszę zostać wprowadzone w obiegu dokumentów oraz jak ma wyglądać nowa instrukcja zarządzania uprawnieniami dostępu do KSeF. Skorzystaj ze szkolenia a poprawodzimy Cię krok po kroku w tym procesie.

  WZÓR - Instrukcja w zakresie przygotowania procesu wdrożenia KSeF.

  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma WZÓR - Instrukcja w zakresie przygotowania procesu wdrożenia KSeF.

  Program szkolenia

  KSEF od lipca 2024r. – obowiązek dostosowania polityki rachunkowości i obiegu dokumentów w jednostkach oświaty!

  1. Założenia KSeF:

  • Formy w jakich mogą występować faktury w obiegu gospodarczym
  • Definicje związane z KSeF
  • Numer identyfikujący fakturę

  2. Narzędzia umożliwiające korzystanie z KSeF:

  • Aplikacja podatnika
  • Zakres stosowania KSeF w jednostce

  3. Kary za niestosowanie KSeF.

  4. Faktury korygujące w KSeF.

  5. Przechowywanie faktur KSeF.

  6. Proces wystawiania faktur KSeF w jednostkach oświaty:

  • Moment wystawienia faktury KSeF
  • Dokumenty niewystawiane w KSeF (załączniki, specyfikacje)
  • Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF
  • Moment otrzymania faktury w systemie KSeF

  7. Dostęp do systemu KSeF:

  • Rodzaje uprawnień
  • Zarządzanie uprawnieniami
  • Uwierzytelnianie w systemie
  • Ogólny układ faktury w systemie KSeF

  8. System KSeF w jednostkach oświaty.

  10. Wdrożenie systemu w jednostkach oświaty:

  • Dostosowanie systemów informatycznych
  • Wprowadzenie nowych systemów do obsługi załączników do faktur

  11. Nowy obieg dokumentów w jednostkach oświaty w związku z wejściem w życie KSEF:

  • Akceptacja wstępna – sprawdzenie zgodności operacji z planem finansowym
  • Dekretacja dokumentu w systemie KSeF
  • Stwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentu w systemie KSeF
  • Umowy z kontrahentami w zakresie obrotu fakturami w systemie KSeF

  12. Aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach oświaty:

  • Obowiązek przechowywania dokumentów księgowych
  • Przechowywanie dokumentów w formie zdematerializowanej
  • Zmiana polityki rachunkowości w zakresie systemu KSeF w jednostce oświaty

  13. Instrukcja w zakresie przygotowania procesu wdrożenia KSeF w jednostce oświaty – wzór.