Wynagrodzenia nauczycieli 2024r. – omówienie zasad ogólnych oraz planowane zmiany w wynagrodzeniach w 2024r.- szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  I. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy nauczycieli.

  1. Zasady ogólne wypłaty wynagrodzenia za pracę.

  2. Regulaminy wynagradzania nauczycieli.

  3. Problematyka ustalania średnich wynagrodzeń nauczycieli w kontekście dodatków uzupełniających.

  4. Elementy wynagrodzenia:

  • godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
  • problematyka dodatku stażowego nauczycieli
  • ustalanie dodatku nauczycieli zatrudnionych w kilku szkołach
  • okresy zaliczane do pracowniczego stażu pracy – wymagana dokumentacja

  5. Inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy nauczycieli – istotne problemy

  • nagroda jubileuszowa
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka),
  • zasiłek na zagospodarowanie

  6. Zmiana wysokości wynagrodzenia – przypadki, zasady i terminy

  • przeszeregowanie związane z awansem zawodowym
  • przeszeregowanie z innych przyczyn

  7. Odliczenia z wynagrodzenia – zasady

  • przy korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego
  • inne nieobecności bez prawa do wynagrodzenia

  II. Wynagrodzenie pracowników niebędących nauczycielami (pracowników samorządowych).

  1. Składniki wynagrodzenia (obligatoryjne i fakultatywne).

  2. Elementy wynagrodzenia wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna).

  3. Regulaminy wynagradzania (treść i sposób ustalania).

  4. Elementy wynagrodzenia wynikające z regulaminów (premie, nagrody, dodatki: specjalny i funkcyjny).