Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 - zadania dyrektora i rady pedagogicznej - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Klasyfikacja roczną i końcową – jak ją przeprowadzić sprawnie i bez błędów.

  • Stosowanie przepisów dotyczących oceny przewidywanej oraz warunków i trybu ubiegania się o oceny wyższe.
  • W jakich sytuacjach i na jakich zasadach organizować egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy.
  • W jakich sytuacjach uwzględniać zastrzeżenia do trybu wystawiania ocen rocznych i jak organizować sprawdzian wiadomości i umiejętności.
  • Jak dokonać klasyfikacji w sytuacjach nietypowych – nauczanie domowe, indywidualny tryb nauki, nauczanie indywidualne.

  2. Dokumentacja związana z klasyfikacją i promocją

  • Jakie są obowiązujące wzory arkuszy ocen i świadectw.
  • Jakie są zasady wypełniania świadectw np. wpisywanie zajęć dodatkowych, ocen z religii, wychowania do życia w rodzinie, symboli języków obcych.
  • Jak poprawnie wpisać w arkuszu ocen informacje o egzaminie klasyfikacyjnym lub poprawkowym.

  3. Jak przygotować informację dotyczącą podsumowania nadzoru pedagogicznego?

  • Obowiązujące terminy przedstawiania wyników i wniosków.
  • Struktura informacji dotyczącej podsumowania nadzoru pedagogicznego.
  • Kompetencje rady pedagogicznej w zakresie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.