Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Cel kursu:

  Według art. 14.1 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie we wrześniu 2019, „Każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności”.

  Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnienia dostępności, podstaw prawnych realizacji dostępności w instytucjach, wzmocnienie umiejętności koordynacji procesem budowania dostępności oraz przekazanie sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących w prowadzonych przez prelegenta instytucjach w kontekście obowiązków sprawozdawczych w 2024 roku.

  Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Zostaną omówione zmiany w przepisach prawa dotyczących dostępności i będzie doskonałym warsztatem dla osób, które profesjonalnie zajmują się dostępnością, a w szczególności pełnią funkcję koordynatora ds. dostępności.

  Uczestnicy poznają praktyczne metody tworzenia dokumentacji z zakresu dostępności w kontekście obowiązków sprawozdawczych w 2024 roku.

   

  Adresaci:

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • wszystkich tych, którzy zainteresowani są pełnieniem funkcji Koordynatora ds. dostępności i chcą zdobyć, poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę;
  • osób pełniących aktualnie funkcje Koordynatora ds. dostępności;
  • dyrektorów instytucji zainteresowanych wdrażaniem procesu budowania dostępności w instytucji;
  • pracowników instytucji, którzy zajmują się lub planują zajmować się zagadnieniami związanymi z udostępnianiem oferty kulturalnej instytucji.

  Program szkolenia

  1. Wstęp – podstawowe informacje

  2. Potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

  3. Koordynator ds. dostępności

  • Minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • Zadania koordynatora wynikające z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście obowiązków sprawozdawczych w 2024 roku.
  • Rozwój kompetencji zawodowych koordynatora dostępności.

  4. Rodzaje dostępności

  • Dostępność cyfrowa,
  • Identyfikacja barier w dostępności cyfrowej,
  • Podstawowe badanie dostępności cyfrowej strony WWW,
  • Tworzenie dostępnych cyfrowo dokumentów,
  • Dostępność architektoniczna,
  • Audyt dostępności architektonicznej – zasady jego zlecania i przeprowadzania w kontekście obowiązków sprawozdawczych w 2024 roku.

  5. Potrzeby osób o szczególnych potrzebach dobre praktyki – przykłady

  6. Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  7. Dostępność w zatrudnianiu – proces rekrutacji i przystosowania miejsc pracy

  8. Wniosek o zapewnienie dostępności

  9. Praktyka

  • Jak przygotować deklarację dostępności?
  • Wdrażanie planu działania na rzecz poprawy dostępności w kontekście obowiązków sprawozdawczych w 2024 roku.
  • Monitorowanie wdrażania dostępności,
  • Raport o stanie zapewniania dostępności.

  10. Konsultacje z prelegentem