Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - jak liczyć odpis w 2024 roku? - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Jak utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązek tworzenie ZFŚS, kiedy utworzenie funduszu jest dobrowolne.

  2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  3. Kryteria przyznawania uprawnionym świadczeń socjalnych ­ jak ustalić sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.

  4. Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych ­ odrębny rachunek bankowy dla środków z ZFŚS.

  5. Odpis na ZFŚS ­ kształtowanie wysokości odpisu, coroczny odpis podstawowy, zwiększenie odpisu, jak obliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych.

  6. Jakie świadczenia socjalne mogą być realizowane w ramach ZFŚS.

  7. Świadczenia urlopowe z ZFŚS.

  8. Skorygowanie rocznego odpisu na ZFŚS.

  9. Ewidencja księgowa środków ZFŚS ­ naliczenie odpisu, korekta odpisu, wypłata zapomogi, świadczenie urlopowe, udzielenie pożyczki.

  10. Podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a świadczenia z ZFŚS ­ zwolnienie ze składek ZUS świadczeń z Funduszu z uwzględnieniem kryterium socjalnego, opodatkowanie świadczeń z Funduszu dla pracowników, opodatkowanie świadczeń z Funduszu dla emerytów i rencistów (byłych pracowników), zwolnienia podatkowe dotyczące świadczeń finansowanych z ZFŚS.

  11. Funkcjonowanie Komisji Socjalnej – rola, kompetencje i zasady funkcjonowania.

  12. Zasady przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z funduszu.

  13. Zmiany w ZFŚS dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. ­ jak dokonać odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów lub rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne