Edyta Sieradzka

Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, wykładowca i specjalista na szkoleniach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz w zakresie rozliczeń z PFRON dotyczących pomocy publicznej.

Specjalizuje się w m.in. dofinansowaniu wynagrodzeń, refundacji składek ZUS z PFRON, SODiR, pomocy publicznej, pomocy de minimis, ZFRON, IPR, ulgach we wpłatach na PFRON, sprawozdawczości w PFRON, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Polsce, prawie zamówień publicznych, funduszach unijnych, systemach zarządzania jakością, zagadnieniach księgowości w ZPChr.

Szkolenia archiwalne