Archiwizacja dokumentacji w 2024r. - kompendium wiedzy - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Adresaci:

  • Archiwiści, pracownicy składnic akt oraz osoby przygotowujące się do przejęcia funkcji związanych z archiwizacją dokumentacji

  Cele szkolenia:

  • Zapoznanie się z przepisami regulującymi przekazywanie i archiwizowanie akt
  • Nabycie umiejętności prawidłowej archiwizacji dokumentacji
  • Zdobycie wiedzy jak postępować z niewłaściwie uporządkowaną dokumentacją przekazywaną przez komórki
  • Zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego przekazywania akt do archiwum oraz brakowania akt
  • Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie szkolenia poprzez zastosowanie zajęć praktycznych

  Program szkolenia

  1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie:

  • Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych,
  • Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych.

  2. Przekazywanie akt powstałych w podmiocie:

  • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
  • Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, BC)
  • Postępowanie z dokumentacją elektroniczną
  • Przekazywanie akt do składnicy akt
  • Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
  • Opisywanie teczek
  • Sporządzanie ewidencji.

  3. Instrukcja archiwalna:

  • Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
  • Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
  • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spis zdawczoodbiorczy, wykaz spisów)
  • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
  • Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
  • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt
  • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
  • Zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
  • Sprawozdawczość składnicy akt
  • Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki.

  4. Zmiany w procedurze brakowania dokumentacji:

  • Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur
  • Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji
  • Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
  • Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
  • Zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
  • Typowanie dokumentacji do zniszczenia
  • Sporządzanie wniosku na brakowanie.

  5. Porządkowanie dokumentacji wytwarzanej w Podmiocie:

  • Zakres i formy dokumentacji księgowej
  • kwalifikacja dokumentacji księgowej
  • Przechowywanie dokumentacji księgowej
  • Brakowanie dokumentacji księgowej
  • Postępowanie z dokumentacją kadrowo- płacową
  • Kwalifikowanie, przechowywanie i brakowanie dokumentacji kadrowo- płacowej
  • Dokumentacja elektroniczna- postępowanie, przechowywanie i brakowanie;
  • Postępowanie z dokumentacją oświatową.