Adam Parysz

Trener, archiwista, inspektor ochrony danych koordynator dostępności oraz audytor. Praktyk, nie teoretyk. Jestem również właścicielem firmy AMP Trainers’ Hub z siedzibą w Katowicach. Karierę trenerską rozpocząłem w 2013 roku. Od tego czasu na sali szkoleniowej spędziłem 10 954 godzin szkoleniowych, szkoląc łącznie ponad 12 tysięcy osób. Mam przyjemność szkolić zarówno urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz firmy sektora prywatnego. Prywatnie zafascynowany dostępnością (zwłaszcza cyfrową), a także fotograf, podróżnik i miłośnik architektury

Szkolenia aktualne

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenia archiwalne