Zmiany w instrukcji kancelaryjnej i wykazie akt w związku z wprowadzeniem systemu mieszanego lub systemu klasy EZD - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 23.05.2024r. godz. 10.00.
 • 14.06.2024r. godz. 10.00

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Cel szkolenia:
• Zdobycie wiedzy w jaki sposób przygotować się do wprowadzenia systemu klasy EZD lub systemu mieszanego
• Zdobycie informacji, co należy zmienić w instrukcji kancelaryjnej i JRWA aby się przygotować należycie do wdrożenia
• Omówienie dobrych praktyk i najczęściej występujących błędów

Adresaci:
• Pracownicy kancelarii i sekretariatów
• Archiwiści zakładowi i pracownicy składnic akt
• Koordynatorzy czynności kancelaryjnych
• Wszyscy zainteresowani tematyką

Program szkolenia

I. Instrukcja Kancelaryjna i JRWA – zmiany

1. Opracowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych pod kątem systemu mieszanego i systemu klasy EZD

2. Na co zwrócić szczególną uwagę opracowując normatywy?

3. Dostępne wzory – gdzie szukać?

4. Zmiany w JRWA – wyjątki w klasach JRWA

5. Zasady tworzenia wyjątków

6. Etapy wprowadzania zmian

7. Kontakt z archiwum państwowym

II. Stan docelowy: Czynności kancelaryjne w systemie EZD

1. Zadania punktów kancelaryjnych:

 • otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki
 • rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
 • prowadzenie składu informatycznych nośników danych
 • wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu informatycznych nośników danych
 • wysyłka pisma papierowego i elektronicznego

2. Zadania kierowników komórek organizacyjnych:

 • dekretacja pisma – wyjątki
 • rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
 • dekretacja zastępcza
 • akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa)
 • podpisanie pisma podpisem elektronicznym
 • podpisanie pisma podpisem odręcznym

3. Zadania prowadzących sprawy:

 • zakładanie spraw
 • prowadzenie kompletnych akt sprawy
 • prowadzenie metryk spraw
 • sporządzanie projektów pism
 • dokonywanie akceptacji

4. Korespondencja wewnętrzna

5. Obsługa i archiwizacja składów informatycznych nośników danych

6. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody