Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Cele:
  • Zapoznanie uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, archiwizacją dokumentów, instrukcją kancelaryjną.
  • Zdobycie wiedzy w jaki sposób się przygotować do wdrożenia.
  • Zdobycie informacji jak obsługiwać składy.
  • Jak radzić sobie z najczęściej występującymi błędami.

  Adresaci:
  • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).
  • Wszyscy zainteresowani tematem.

  Program szkolenia

  I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie

  1. Przepisy regulujące obieg dokumentacji elektronicznej w podmiocie

  2. Przepisy regulujące archiwizację dokumentacji elektronicznej w podmiocie

  II. Wymogi techniczne i organizacyjne systemów EZD – zadania organizacji

  1. Wymagania techniczne

  • Komputery: specyfikacja techniczna, laptopy czy komputery stacjonarne
  • Internet
  • Skanery
  • Serwerownia
  • Sprzęt peryferyjny
  • Oprogramowanie
  • Serwer czy chmura? – wady i zalety rozwiązań

  2. Wymagania organizacyjne

  • Powołanie zespołu ds. wdrożenia EZD: kto ma w jego skład wchodzić
  • Metodyka powołań do zespołu
  • Rozszerzone zadania kancelarii/ sekretariatu: wyzwanie dla organizacji
  • Nowe zadania i specyfika pracy archiwisty
  • Zarządzanie zmianą – jak przekonać pracowników do zmian?
  • Problemy praktyczne
  • Case study

  3. Na co zwrócić uwagę ogłaszając przetarg (SIWZ) lub wybierając bezpośrednio dostawcę usługi

  4. Porównanie rozwiązań – system mieszany vs. System klasy EZD – wady i zalety.

  III. Etapy wdrożenia systemu EZD

  1. Etapy

  • Rekomendowane etapy wdrożenia
  • I etap
  • II etap
  • III etap
  • IV etap
  • Działania dostosowawcze
  • Testowanie rozwiązań
  • Modyfikacje
  • Problemy które mogą się pojawić w trakcie wdrożenia
  • Case study

  IV. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

  1. Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw

  2. Opracowanie procedur wewnętrznych

  3. JRWA, tworzenie znaków spraw, klasyfikacja dokumentacji. Jak zgodnie z instrukcją nadać znak sprawy? Jak wybrać hasło do prowadzonej sprawy? Gdzie w znaku sprawy dodawać kolejne elementy (numer kolejnego pisma w sprawie, inicjały prowadzącego itp.).

  4. Wyjątki od podstawowego systemu dokumentowania sprawy, teraz i po wdrożeniu systemu EZD.

  5. Zasady dodawania wyjątków

  6. Koordynator czynności kancelaryjnych – zadania w EZD

  7. Interoperacyjność znaku sprawy

  8. Akta sprawy w EZD

  9. Metryka sprawy w EZD

  10. Metadane

  V. Czynności kancelaryjne w systemie EZD

  1. Zadania punktów kancelaryjnych:

  • otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki
  • rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
  • odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki
  • wprowadzanie metadanych
  • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne
  • odwzorowanie i niepełne odwzorowanie
  • prowadzenie składu informatycznych nośników danych
  • wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
  • przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
  • wysyłka pisma papierowego i elektronicznego

  2. Zadania kierowników komórek organizacyjnych:

  • dekretacja pisma – wyjątki
  • rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
  • dekretacja zastępcza
  • akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa)
  • podpisanie pisma podpisem elektronicznym
  • podpisanie pisma podpisem odręcznym

  3. Zadania prowadzących sprawy:

  • zakładanie spraw
  • uzupełnianie metadanych
  • dekretacja zastępcza
  • prowadzenie kompletnych akt sprawy
  • prowadzenie metryk spraw
  • sporządzanie projektów pism
  • dokonywanie akceptacji

  4. Korespondencja wewnętrzna w EZD

  VI. Składy – organizacja, obsługa i archiwizacja

  1. Liczba, rodzaje i organizacja składów

  2. Obsługa i archiwizacja składów chronologicznych oraz składów informatycznych nośników danych

  3. Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych, w tym zasady wypożyczania lub wycofywania przesyłek

  4. Jak zarządzać pismami w składach

  5. Obsługa pudeł i informatycznych nośników danych

  6. Obsługa składów w systemie EZD

  7. Bieżąca obsługa składów a sposób prowadzenia akt spraw i obowiązujące systemy wykonywania czynności kancelaryjnych (system EZD, system tradycyjny)

  8. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych w EZD

  VII. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD

  1. Przejmowanie dokumentacji elektronicznej do modułu archiwum zakładowego / składnicy akt

  2. Przejmowanie dokumentacji papierowej do modułu archiwum zakładowego / składnicy akt

  3. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji elektronicznej i papierowej oraz prowadzenie jej ewidencji w systemie EZD

  4. Udostępnianie dokumentacji elektronicznej i papierowej przechowywanej w archiwum zakładowym/ składnicy akt prowadzonym w systemie EZD

  5. Wycofywanie dokumentacji elektronicznej i papierowej ze stanu archiwum zakładowego / składnicy akt prowadzonym w systemie EZD

  6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w systemie EZD

  7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych w systemie EZD

  8. Sprawozdawczość archiwum zakładowego w systemie EZD