Obsługa systemu e-Doręczenia - obowiązki i zasady - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023r. termin wdrożenia e-Doręczeń zostaje przesunięty z 10 grudnia 2023r. na 30 grudnia 2023r. 

  Cele szkolenia z obsługi systemu - Aplikacja e-doręczenia

  Prowadzisz JST? Chcesz nauczyć swoich pracowników jak korzystać z e-doręczeń? O to, co możesz zyskać, decydując się na nasze szkolenia:

  • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych
  • omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu e- doręczenia

  Grupa docelowa naszego szkolenia z usługi doręczeń elektronicznych

  Nasze szkolenia z nowych rozwiązań technicznych, jakie niosą ze sobą aplikacje do e-doręczeń kierujemy przede wszystkim do pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, ale również do wszystkich zainteresowanych tą tematyką, którzy chcą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń cyfrowych. 

  Jeśli jesteś dyrektorem placówki publicznej, mogą Cię zainteresować również inne szkolenia z finansów dla sektora publicznego np. księgowość i podatki czy zamówienia publiczne

  Program szkolenia

  Część I – teoria:

  1. Definicje ustawowe:

  • Podmiot publiczny,
  • Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • Operator wyznaczony,
  • Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • Publiczna usługa hybrydowa,
  • Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia,
  • Adres do doręczeń elektronicznych.

  2. Czego nie obejmuje ustawa o doręczeniach? Baza adresów elektronicznych:

  • Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?
  • Baza adresów elektronicznych – co to?
  • Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy
  • Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych
  • Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch
  • Co z firmami i obywatelami?
  • Zarządzanie skrzynką doręczeń
  • Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego
  • Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych
  • Na jaki okres następuje wpis do bazy?
  • Moduł testowy systemu eDoręczeń
  • Integracja z EZD – na co zwrócić uwagę?

  3. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa:

  • Jakie warunki należy spełnić?
  • Wymogi techniczne i organizacyjne
  • Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
  • Usługi on- line
  • Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety
  • Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
  • Odpowiedzialność operatora wyznaczonego
  • Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych

  Cz. II – Zajęcia praktyczne – Obsługa systemu eDoręczenia:

  1. Obsługa skrzynki e-Doręczeń:

  • Interfejs programu
  • Obsługa skrzynki do e-Doręczeń
  • Zarządzanie skrzynkami do e- Doręczeń
  • Odbieranie wiadomości
  • Odpowiedź na wiadomość
  • Sortowanie wiadomości
  • Przeszukiwanie skrzynki
  • Wysyłanie wiadomości
  • Dodawanie załączników
  • Podgląd wiadomości
  • Budowa adresu do e-Doręczeń
  • Wyszukiwanie adresata wiadomości
  • Zapisywanie kopii roboczej
  • Kopie robocze
  • Usuwanie wiadomości
  • Usługa powiązana: Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – do czego służy i jak ją wykorzystać?

  2. Administrowanie systemem – Moduł Uprawnień:

  • Użytkownicy
  • Dodawanie użytkownika
  • Zarządzanie użytkownikiem
  • Usuwanie użytkownika
  • Role w systemie
  • Dodawanie ról
  • Usuwanie ról
  • Modyfikacja ról
  • Role: Właściciel, Administrator, Obserwator, Uprawniony – różnice, podobieństwa, uprawnienia ról
  • Zasoby – zarządzanie zasobami
  • Systemy – dodawanie systemu
  • Systemy – usuwanie i modyfikacja systemu

  3. Administrowanie systemem – Ustawienia:

  • Do czego jest potrzebny adres do powiadomień?
  • Dodawanie adresu powiadomień
  • Zmiana adresu powiadomień