Obsługa systemu e-Doręczenia - obowiązki i zasady - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 30.10.2023r., godz. 10.00.
 • 08.11.2023r., godz. 10.00.
 • 29.11.2023r., godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Cele szkolenia:

• uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych
• omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu eDoręczenia

 

Grupa docelowa:

• Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, wszyscy zainteresowani tematyką.

 

Program szkolenia

Część I – teoria:

1. Definicje ustawowe:

 • Podmiot publiczny,
 • Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • Operator wyznaczony,
 • Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • Publiczna usługa hybrydowa,
 • Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia,
 • Adres do doręczeń elektronicznych.

2. Czego nie obejmuje ustawa o doręczeniach? Baza adresów elektronicznych:

 • Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?
 • Baza adresów elektronicznych – co to?
 • Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy
 • Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych
 • Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch
 • Co z firmami i obywatelami?
 • Zarządzanie skrzynką doręczeń
 • Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 • Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych
 • Na jaki okres następuje wpis do bazy?
 • Moduł testowy systemu eDoręczeń
 • Integracja z EZD – na co zwrócić uwagę?

3. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa:

 • Jakie warunki należy spełnić?
 • Wymogi techniczne i organizacyjne
 • Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 • Usługi on- line
 • Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety
 • Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
 • Odpowiedzialność operatora wyznaczonego
 • Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych

Cz. II – Zajęcia praktyczne – Obsługa systemu eDoręczenia:

1. Obsługa skrzynki e-Doręczeń:

 • Interfejs programu
 • Obsługa skrzynki do e-Doręczeń
 • Zarządzanie skrzynkami do e- Doręczeń
 • Odbieranie wiadomości
 • Odpowiedź na wiadomość
 • Sortowanie wiadomości
 • Przeszukiwanie skrzynki
 • Wysyłanie wiadomości
 • Dodawanie załączników
 • Podgląd wiadomości
 • Budowa adresu do e-Doręczeń
 • Wyszukiwanie adresata wiadomości
 • Zapisywanie kopii roboczej
 • Kopie robocze
 • Usuwanie wiadomości
 • Usługa powiązana: Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – do czego służy i jak ją wykorzystać?

2. Administrowanie systemem – Moduł Uprawnień:

 • Użytkownicy
 • Dodawanie użytkownika
 • Zarządzanie użytkownikiem
 • Usuwanie użytkownika
 • Role w systemie
 • Dodawanie ról
 • Usuwanie ról
 • Modyfikacja ról
 • Role: Właściciel, Administrator, Obserwator, Uprawniony – różnice, podobieństwa, uprawnienia ról
 • Zasoby – zarządzanie zasobami
 • Systemy – dodawanie systemu
 • Systemy – usuwanie i modyfikacja systemu

3. Administrowanie systemem – Ustawienia:

 • Do czego jest potrzebny adres do powiadomień?
 • Dodawanie adresu powiadomień
 • Zmiana adresu powiadomień

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody