E-doręczenia, E-usługi w administracji publicznej - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Zaledwie kilka tygodni dzieli nas od przełomowej transformacji w sposobie dostarczania rejestrowanej korespondencji. Ustawa o e-doręczeniach wprowadza rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu systemu doręczeń, rewdefiniując standardy wymiany korespondencji i zastępując - zwłaszcza w kontekście podmiotów publicznych - tradycyjną papierową korespondencję formami elektronicznymi.

  Przygotuj się na zmian wraz z nami i naszymi specjalistami.

  Co zawiera szkolenie z e-doręczeń?

  • Obowiązki podmiotów publicznych, które wynikają z implementacji ustawy dotyczącej doręczeń elektronicznych.
  • Omówimy zakres regulacji ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz zmiany wprowadzone w Kodeksie postępowania administracyjnego związane z wejściem w życie wspomnianej ustawy.
  • Przedstawimy obszar objęty publiczną usługą hybrydową, a także omówimy opłaty związane z przekazywaniem korespondencji, zarządzaniem skrzynką doręczeń, administracją oraz procesami reklamacyjnymi.
  • Rozważymy kwestie wyłączeń spod obowiązku doręczeń elektronicznych i omówimy konsekwencje wynikające z umieszczenia adresu w bazie adresów elektronicznych.

  Na szkoleniu o e-doręczeniach dowiesz się także:

  • Jakie zmiany zostały wprowadzone w KPA w związku z wejściem w życie ustawy dotyczącej e-doręczeń,
  • omówimy także kwestie terminów, ponagleń, metryki sprawy oraz innych kwestii wymagających szczególnej uwagi.

  Do kogo jest skierowane szkolenie z e-doręczeń?

  • podmioty sektora publicznego - urzędy miast i gmin, starostwa poiwatowe, jednostki organizacyjne, szkoły pzredszkola, żłobki, zakłądy budżetowe, jednostki wojewódzkie,
  • podmioty, które są zarejestrowane w KRS,
  • fundacje i stowarzyszenia,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CIDG
  • adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, notariusz,

  Program szkolenia

  1. Ustawa o doręczeniach elektronicznych z 5 października 2021 r. w praktyce. Obowiązujące terminy. Prezentacja multimedialna.

  2. Harmonogram, etapy wdrożenia usługi E-Doręczenia.

  3. Rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

  4. Doręczanie dokumentów elektronicznych: poczta elektroniczna, elektroniczna skrzynka podawcza (ESP), E-Doręczenia. Część warsztatowa. Najlepsze praktyki.

  5. Część warsztatowa – praca z systemem E-Doręczenia w praktyce:

  • logowanie do aplikacji e-doręczenia
  • odbieranie oraz wysyłanie korespondencji
  • podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna w e-doręczeniach
  • wyszukiwanie adresów w BAE
  • załączanie dokumentów do korespondencji
  • nadawanie uprawnień do operacji na skrzynce, obsługa skrzynki
  • integracja z EZD
  • archiwizowanie korespondencji
  • tworzenie roboczej wersji korespondencji
  • wysyłka do wielu adresatów
  • zawieranie umów z operatorem wyznaczonym

  6. Prezentacja programu E-Doręczenia. Funkcjonalności. Konfiguracja. Opcje multimedialne. Integracja z innymi systemami elektronicznymi.

  7. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne. Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie doręczeń elektronicznych.

  8. E-Doręczenia. Kwalifikowana usługa rejestrowana, publiczna i hybrydowa.

  9. Usługa hybrydowa.

  10. Platforma EPUAP2 vs. MObywatel vs. EDoręczenia.

  11. Sposoby podpisywania pism w doręczeniach – rodzaje uwierzytelnień.

  12. KPA a E-doręczenia.

  13. Podpis elektroniczny. Rodzaje, praktyczne wykorzystanie.

  14. Baza Adresów Elektronicznych, skutki prawne.

  15. Pozostawienie pisma bez rozpatrzenia.

  16. Efekt zmian dla Urzędów, Obywatela i Poczty Polskiej. Prawa i obowiązki.