KONTROLA I NADZÓR WYDATKOWANIA DOTACJI wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych- szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Obowiązki organów udzielających dotacji:

  • Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zakres i okres kontroli, obowiązki kontrolne organów dotujących.
  • Uchwała dotacyjna – zapisy obligatoryjne i fakultatywne.
  • Planowanie kontroli i kontrole doraźne.
  • Organizowanie kontroli, przygotowanie pracowników i ich kompetencje.
  • Zawiadomienie o kontroli.
  • Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
  • Czynności kontrolne.
  • Dokumenty do kontroli.
  • Liczba uczniów – weryfikacja. Dane w SIO.
  • Katalog wydatków kwalifikowanych – dokumenty potwierdzające wydatki.
  • Weryfikacja wydatków na wynagrodzenia.
  • Wynagrodzenie organu prowadzącego.
  • Wezwanie do złożenia wyjaśnień.

  2. Kontrola wydatków na kształcenie specjalne (rozdział 80149 i 80150):

  • Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (art. 35)
  • Zakres kontroli wydatków na kształcenie specjalne.
  • Obowiązek wyodrębnienia przez JST wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – kontrola wysokości poniesionych wydatków.
  • Obowiązek rozliczenia przez podmioty dotowane dotacji na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
  • Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami niewykorzystanej do końca roku.
  • Kontrola dokumentów w zakresie wyodrębniania wydatków na kształcenie specjalne.

  3. Dokumentacja pokontrolna:

  • Akta kontroli (odpisy, ksero, potwierdzanie za zgodność z oryginałem)
  • Zebranie materiałów dowodowych.
  • Protokół kontroli.
  • Wyjaśnienia.
  • Wydanie zaleceń pokontrolnych.

  4. Dochodzenie należności w wyniku postępowania kontrolnego:

  • Wszczęcie postępowania zgodnie z Kpa, ordynacją podatkową i ustawą o finansach publicznych.
  • Wydanie decyzji określającej zwrot dotacji.
  • Egzekucja należności.