Wioletta Akier

Od blisko 30 lat pracownik Urzędu Miasta Kołobrzeg, a od 15 lat pracownik Referatu Oświaty – główny specjalista ds. ekonomiczno-finansowych, od 1 września 2019 – Kierownik Referatu Oświaty.

Współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce. Specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji. Autorka wielu artykułów w czasopismach z zakresu zarządzania oświatą.

Szkolenia aktualne

Szkolenia archiwalne