Praktyczne szkolenie dla radnych nowej kadencji w zakresie praw i obowiązków radnych i ich działań legislacyjnych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Podstawy prawne działania samorządów terytorialnych. 

  2. Radny – rola, zadania, zarys praw i obowiązków, mandat.

   

  3. Organy stanowiące samorządów – zadania, prawa, rola uchwałodawcza, zadania kontrolne.

   

  4. Organy wykonawcze samorządów – zadania, obowiązki, uprawnienia, korelacje pomiędzy organami.

  5. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady.

   

  6. Sesja rady gminy, jej organizacja i przebieg, przewodniczący i jego prawa i obowiązki.

  7. Komisje rady – powoływanie, kompetencje, obowiązki, dokumentacja, nadzór nad działalnością samorządów, komisja rewizyjna. 

  8. Radni – uprawnienia: 

  • uprawnienia do pozyskiwania informacji o działaniach rady gminy, spółek i innych podmiotów z udziałem majątku samorządu.
  • uposażenie (dieta), pierwsze oświadczenie majątkowe i konsekwencje ich niezłożenia.
  • ochrona stosunku pracy oraz ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków.
  • inne prawa radnego w tym z zakresu ochrony danych osobowych.

  9. Radni – obowiązki: 

  • udział w pracach rady i jej komisji,
  • reprezentowanie wyborców;
  • Ochrona danych osobowych – RODO.

  10. Ograniczenia i zakazy dotyczące radnych

  11. Interpelacje radnych – na czym polegają i czym są.

   

  12. Działalność legislacyjna radnych – tworzenie aktów prawa miejscowego oraz innych uchwał.