×

Małgorzata Czartoryska

Prawnik, członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych Osobowych, IOD w jednostkach organizacyjnych samorządu powiatowego, spółdzielniach mieszkaniowych, podmiotach prywatnych, autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, autorka licznych programów szkoleniowych, w ramach swojej ponad dziesięcioletniej praktyki w zakresie ochrony danych osobowych przeszkoliła około 2000 słuchaczy, przeprowadziła kilkadziesiąt audytów.