Równoważny czas pracy w praktyce – planowanie, tworzenie harmonogramów w systemie równoważnym, rozliczanie – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  System równoważnego czasu pracy pozwala na planowanie pracy w wymiarach dziennych dłuższych niż 8 godzin. Specyfika tego systemu – nierównomierna liczba godzin pracy – często wielodniowe czy wielotygodniowe okresy intensywnej pracy mogą znacząco komplikować planowanie pracy w harmonogramach, jak też jej rozliczanie.

  Podczas szkolenia przedstawimy kompleksowo całość wymaganej wiedzy odnośnie stosowania, planowania i rozliczania równoważnego system czasu pracy – zaczynając od podstawowych pojęć związanych z czasem pracy i pracą zmianową, poprzez organizację pracy w systemie równoważnego czasu pracy – po zasady tworzenia harmonogramów i rozliczania czasu pracy w systemie równoważnym.

   

  Program szkolenia

  1. Tworzenie harmonogramów w systemie równoważnym:

  • znaczenie zapisów prawa wewnętrznego dotyczących czasu pracy
  • wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym a czas pracy zaplanowany w okresie harmonogramowym
  • godziny rozpoczynania i kończenia pracy
  • odpoczynki dobowe
  • prawidłowe wyznaczenie odpoczynków tygodniowych (pojęcie tygodnia odnośnie czasu pracy, ograniczenie czasu prawidłowego odpoczynku końcem tygodnia
  • ilość dni wolnych od pracy
  • pojęcie dnia wolnego od pracy
  • planowanie pracy w niedziele i święta
  • powtarzające się błędy w harmonogramach

  2. Jak wprowadzić w zakładzie pracy równoważny system czasu pracy – jakie dokumenty

  • Jakie zapisy w regulaminie powinny regulować równoważny czas pracy
  • Jakie możliwości daje pracodawcy zastosowanie równoważnego systemu czasu pracy

  3. Czy pracodawca może jednostronnie wprowadzić równoważny system czasu pracy

  • Jak ustalić harmonogram pracy w równoważnym systemie czasu pracy
  • Czy przy pracy w równoważnym czasie pracy muszą być harmonogramy, grafiki – czy są odstępstwa
  • Jak zaplanować czas pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy
  • Czy osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy może być zatrudniona w równoważnym czasie pracy
  • Czy pracodawca może w równoważnym systemie czasu pracy w kilku dniach wydłużyć pracę
  • Czy w równoważnym systemie czasu pracy można ustalić pracę przez 7 dni w tygodniu
  • Czy w równoważnym systemie czasu pracy można planować pracę w soboty w wymiarze przekraczającym 8 godzin
  • Jakie kroki powinien podjąć pracodawca w celu przedłużenia okresu rozliczeniowego w równoważnym systemie czasu pracy
  • Jaki najdłuższy okres rozliczeniowy może wprowadzić pracodawca przy równoważnym czasie pracy
  • Jaką przerwę można wprowadzić w równoważnym systemie czasu pracy

  4. Jak prawidłowo należy rozliczyć równoważny czas pracy – aby nie popełnić błędu

  • Kiedy powstanie praca w godzinach nadliczbowych w równoważnym systemie czasu pracy
  • Czy dla polecenia pracownikowi pracy w sobotę istnieje konieczność wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy
  • Czy w równoważnym systemie czasu pracy można planować różne godziny rozpoczęcia pracy
  • Czy równoważny system czasu pracy wyłącza stosowanie przepisów dotyczących doby pracowniczej
  • Czy ruchomą organizację czasu pracy można stosować w ramach równoważnego systemu czasu pracy
  • Czy w równoważnym czasie pracy musi być zachowany pięciodniowy tydzień pracy
  • Czy pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy może pracować cztery niedziele w miesiącu

  5. Jak prawidłowo rozliczyć nadgodziny przy równoważnym czasie pracy

  • W jaki sposób zrekompensować pracę w niedzielę oraz w święto w równoważnym czasie pracy
  • Czy pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu pracy przysługuje dodatek za nadgodziny
  • Czu 12-godzinna praca w dniu w którym pracownik miał zaplanowaną pracę na 4 godziny powoduje przekroczenie zarówno norm średniotygodniowych, jak też dobowych