Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół (w tym niepełnosprawnych) w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Uwarunkowania formalno – prawne.

  2. Umożliwienie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku  szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie edukacyjnym.

  3. Organizacja i finansowanie dowozu  uczniów do przedszkoli  ogólnodostępnych.

  4. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do szkół ogólnodostępnych.

  5. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli.

   

  6. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

  7. Formuły  realizacji dowozu:

  • jednolita;
  • mieszana dowozu uczniów;
  • transport własny;
  • usługa dowozu świadczonego przez przedsiębiorcę, umowa, porozumienie;
  • bilety miesięczne.

  8. Procedura zwrotu kosztów dowozu rodzicom ucznia.

  9. Procedury wyboru podmiotów świadczących  usługę dowozu uczniów.

  10. Doświadczenia wynikające z okresu zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach.

  11. Wpływ zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych na realizację dowozu uczniów do szkół i przeszkoli.

  12. Umowy na świadczenie usług dowozu uczniów- klauzule szczególne.

  13. Konsekwencje umów cywilno-prawnych zawartych z rodzicami dowożącymi dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie uczniów do przedszkoli i szkół, w tym  w kontekście zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.

  14. Konsekwencje umów zawartych na świadczenie opieki w czasie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, w tym  w kontekście doświadczeń  zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.

  15. Dokumentowanie realizacji zadania.

  16. Przykłady dobrych praktyk.

  17. Dyskusja.