Kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - zadania jst oraz dyrektorów szkół. Kontrola Dokumentowanie i realizacja zadań w praktyce - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Zmiany w przepisach prawa dotyczących organizacji pracy szkół i placówek w zakresie realizacji i kontroli obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki- obowiązki, zadania i odpowiedzialność dyrektora placówki i jst.

  2. Uwarunkowania spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie, w tym edukacja domowa, zwolnienie dziecka z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, odroczenie realizacji obowiązku szkolnego.

  3. Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów dotyczące spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w dostosowaniu do działań organu wykonawczego jst, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w czasie zmiennego trybu kształcenia, uwarunkowań zdrowotnych.

  4. Kształcenie na odległość, uczniowie przebywający zagranicą, „znikanie” uczniów z systemu edukacji (realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) – możliwości, obowiązki i zadania organu ewidencji ludności, dyrektorów szkół, pracodawców, osób prowadzących kkz i organów władzy wykonawczej.

  5. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza granicami kraju – stan aktualizacji w ewidencji ludności, sposób informowania o zamieszkaniu, coroczny, terminowy obowiązek i odpowiedzialność rodziców/prawnych opiekunów posiadających dzieci w wieku: 6-18 lat.

  6. Obowiązek szkolny/obowiązek nauki uczniów powracających z zagranicy – obowiązki rodziców, zadania jst i szkoły.

  7. Zadania i obowiązki organów (szkół i jst) oraz rodziców dotyczące uczniów z Ukrainy, wynikające z aktualizacji tzw. „specustawy ukraińskiej”.

  8. Sposób wykonawczy i dokumentacyjny realizacji zadania: kontrola realizacji obowiązku szkolnego w zadaniach szkół podstawowych i obowiązku nauki w zadaniach jst.

  9. Niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a zaktualizowane przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – czynności dyrektora i organu wykonawczego jst.

  10. Obowiązek dyrektora szkoły dotyczący kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, zamieszkałe w obwodzie szkoły i dzieci uczęszczające do szkół, dla których nie ustalono obwodu.

  11. Ewidencja dzieci i uczniów, podlegających obowiązkowi szkolnemu i ewidencja obowiązku nauki w dokumentacji tradycyjnej lub elektronicznej- zasady i ścieżka wdrożenia dokumentacji elektronicznej dotyczącej realizacji, kontroli i archiwizacji powierzonego zadania.

  12. Zmiany w prawie wewnątrzszkolnym, dokumentowanie i kontrola obowiązku szkolnego i nauki – sposób upowszechnienia, wdrożenia i realizacji.

  13. Dyskusja