Rejestr umów w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych od 1 stycznia 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  W związku ze zmianą terminu wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych z 1 lipca 2022 roku na 1 stycznia 2024 roku, przygotowaliśmy pełnowymiarowe szkolenie online, którego celem jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia rejestru umów jsfp, czyli nowego obowiązku dla wszystkich jsfp.

  Nowy obowiązek dla wszystkich jsfp – centralny rejestr umów w samorządzie

  W Polsce jawność umowy jsfp zawieranych przez jednostki publiczne jest powszechnie znana i praktykowana od dłuższego czasu. Podstawową zasadą funkcjonowania systemu finansów publicznych jest właśnie transparentność w zarządzaniu środkami publicznymi. Jednak najważniejszą nowością wprowadzoną przez ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz innych aktów prawnych, jest standaryzacja sposobu prowadzenia jawnego rejestru umów. Innymi słowy, głównym celem ewidencji umów jest ułatwienie dostępu do danych umów, które już wcześniej były publicznie dostępne.

  Jak przygotować się do prowadzenia rejestru umów jsfp? Od kiedy prowadzić?

  W związku z tym, że zmiany dotyczące rejestru są coraz bliżej, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie do prowadzenia rejestru. Dlatego właśnie wychodząc naprzeciw potrzebom działów kadr i płac przygotowaliśmy szkolenie obejmujące wszelkie informacje dotyczące rejestru. Zapisz się na szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego i w praktyce poznaj wszelkie przepisy dotyczące rejestru umów jsfp.

  Jakie umowy znajdą się w rejestrze um jsfp?

  Na pełnowymiarowym szkoleniu online omówiony zostanie między innymi wygląd rejestru umów,  czy sytuacje niedopełnienia obowiązku rejestracji umów. Poruszymy również inną ważną kwestię, czyli to jakie umowy znajdą się w takowym rejestrze.

  Umowy zawierane przez jsfp – jakie podmioty zobowiązuje?

  Przedstawione zostaną także podmioty, które zobowiązane są do rejestracji umów – zarówno tych zawartych przed 1 stycznia 2024 roku jak i po dacie wejścia w życie Centralnego Rejestru Umów. Na szkoleniu prowadząca poda także przykładowe wartości umów, które powinny znaleźć się w rejestrze.

  Sprawdź również nasze inne szkolenia: szkolenia kadrowo płacowe, szkolenia z czasu pracy czy z prawa pracy.

  Program szkolenia

  1. Jak wygląda rejestr umów jsfp, kto go prowadzi, na jakiej podstawie? – Minister Finansów vs. kierownik jednostki sektora finansów publicznych.

  2. Wzór rejestru – czy w ogóle zostanie opublikowany?

  3. Kto odpowiada za niedopełnienie obowiązku rejestracji?

  4. Realne konsekwencje niedochowania obowiązku rejestracji.

  5. Czy jesteś podmiotem zobowiązanym do rejestracji umów o zamówienie publiczne? – Zamawiający centralny vs. jednostki organizacyjne zamawiającego.

  6. Które umowy musisz rejestrować, a które wyłączone są z tego obowiązku?

  7. Czy masz obowiązek udostępnić umowę w rejestrze jako załącznik?

  8. Informacja publiczna w jednostkach sektora finansów publicznych vs. ochrona informacji niejawnych, tajemnic ustawowo chronionych oraz danych osobowych.

  9. Rejestr umów vs prywatność osoby fizycznej – naruszenie praw jednostki czy jawność finansów publicznych?

  10. Jaka forma zawartej umowy przesądza o obowiązku rejestracji – forma pisemna, dokumentowa, elektroniczna lub inna szczególna?

  11. Umowa ustna vs. rejestr umów.

  12. Czy faktura / faktura korygująca podlega rejestracji jak umowa?

  13. Wartość umów podlegających rejestracji – netto czy brutto?

  14. Czy procedura, w której zostało przeprowadzone zamówienie, wpływa na obowiązek rejestrowy?

  15. Rejestracja umów zawartych przed 1.01.2024 r. czy po 1.01.2024 r.?

  16. Jakie informacje podać do rejestru i w jakim terminie?

  17. Które informacje aktualizować w rejestrze?

  18. Luki w przepisach rejestrowych – jak je interpretować?