Rozliczanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządowych (art. 8 UFZO) oraz dotacji w nie samorządowych art. 35 ust. 4 i 5 w 2022 roku – zmiany w związku z aktualizacją metryczek (podwyżki, specjaliści, zmiana w awansach) - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

  2. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne.

  3. Wzór zawarty w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – przykłady rozwiązania (warsztaty).

  4. Zmiany w 2022 roku – jak dokonać dodatkowej kalkulacji metryczki na kształcenie specjalne w związku z dodatkowymi podziałami subwencji w 2022 roku? Jak uwzględnić dodatkowe kwoty naliczone na uczniów niepełnosprawnych w metryczkach: na podwyżki, na standardy specjalistów i na zmianę w awansach? Przykłady praktyczne wyliczeń.

  5. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne przez szkoły samorządowe – podejście praktyczne, co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne, jakie pomoce dydaktyczne można kupić z tych środków, jak wykazywać koszty wspólne według nowych zasad, jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, wykazywanie wynagrodzeń innych nauczycieli i obsługi/administracji, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, indywidualne nauczanie, doskonalenie nauczycieli.

  6. Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.

  7. Rejestracja wydatków – dedykowane rozdziały klasyfikacji budżetowej.

  8. Podział kwoty na kształcenie specjalne pomiędzy odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem tzw. małej metryczki i ustawowego wzoru z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

  9. Wykazanie wydatków na kształcenie specjalne w samorządzie w przypadku kontroli RIO.

  10. Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do ponoszonych wydatków. Weryfikacja danych przekazanych przez MEN.

  11. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – skąd środki na sfinansowanie kształcenia specjalnego tych uczniów?

  12. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – czy można dokonywać przesunięcia środków zaplanowanych na kształcenie specjalne, gdy zmienia się liczba uczniów.

  13. Środki na kształcenie specjalne ponoszone w szkołach i przedszkolach samorządowych a dotacje udzielane przez samorząd dla oświaty nie samorządowej.

  14. Wydatkowanie i rozliczanie dotacji w nie samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych  art. 35 ust. 4 i  5.

  15. Finansowanie uczniów niepełnosprawnych a dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej.

  16. Informacje będące w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół i placówek – jak szybko policzyć, sprawdzić i monitorować spełnianie art. 8 ustawy.

  17. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.