Wynagrodzenia pracowników w samorządowych w 2024 roku. Poprawny regulamin wynagradzania - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2024r. - kluczowe kwestie

  Na szkoleniu omówione zostana kluczowe kwestie dotyczące wyliczania wynagrodzeń pracowników samorządowych w 2024r. Poruszymy kwestie, które budzą wątpliwości w tym zakresie, odpowiemy min. na taie pytania jak: w jaki sposób zgodnie ze stanowiskiem PIP wyliczać wynagrodzenia pracowników samorządowych za pracę w niedziele i święta, jak uniknąć błędów podczas wyliczania wynagrodzeń za pracę ponad wymiar.

  Szkolenie wynagrodzania pracowników 2024r. - kto może skorzystać ze szkolenia?

  Szkolenie dedykowane jest dla:

  • jednostek samorządu terytorialnego
  • pracowników prowadzących sprawy kadrowo-płacowe
  • innych osób zainteresowanym tematem  (społeczni inspektorzy pracy, związki zawodowe)

   

  Program szkolenia

  1. Składniki wynagrodzenia za pracę pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  

  • Stanowiska pracowników samorządowych od 1.07.2023 r.
  • Czy regulamin wynagradzania może wprowadzać inne stanowiska, niż określone w rozporządzeniu?
  • Wynagrodzenia zasadnicze pracownika zatrudnionego w pełnym i w niepełnym wymiarze – zasady ustalania
  • Dodatek za wieloletnią pracę – jak ustalić w razie pracy w dwóch jednostkach
  • Czy nadal obowiązuje podstawowe i dodatkowe miejsce pracy
  • Praca w godzinach nadliczbowych – zasady rekompensaty, zasady naliczania wynagrodzeń, obliczanie stawki godzinowej, stanowiska PIP
  • Zapisy w umowie o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze – stanowisko PIP
  • Wynagrodzenie za pracę ponad wymiar – zasady rekompensaty, częste błędy
  • Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta – stanowisko PIP
  • Wynagrodzenie za pracę w szóstym dniu tygodnia wolnym od pracy – zasady rekompensaty
  • Pracownicy na stanowiskach kierowniczych w szkole, a wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Termin wypłaty wynagrodzeń

  2. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

  • Procedura wprowadzenia regulaminu wynagradzania
  • Zasady uzgadniania regulaminu wynagradzania ze związkami
  • Regulacje konieczne i fakultatywne regulaminu
  • Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach w regulaminie
  • Poziom wynagrodzenia zasadniczego – czy regulamin musi określać także minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
  • Dodatek specjalny  w regulaminie
  • Wynagrodzenie prowizyjne
  • Premie i nagrody w regulaminie
  • Czy w regulaminie można regulować nagrody jubileuszowe i dodatki stażowe?
  • Czy pracodawca może przyznać stawkę wynagrodzenia zasadniczego powyżej maksymalnej kategorii zaszeregowania?

  3. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń

  • Listy wypłacanego wynagrodzenia za pracę – czy listy płac trzeba drukować, forma przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych – gdzie przechowujemy
  • Dokumentacja dotycząca wypłacanego ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – jak prowadzić