Podmioty medyczne - Zaplanuj i uzyskaj najlepsze zamówienie publiczne poniżej 130 000 zł - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. w podmiotach medycznych

  Szkolenie dotyczące zamówień publicznych do 130 tys. złotych w podmiotach leczniczych obejmuje m.in.: nowe przepisy prawne dotyczące zamówień poniżej tego progu, zasady udzielania oraz ubiegania się o zamówienia publiczne w ramach nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, tworzenie przydatnych i zgodnych z przepisami instrukcji udzielania zamówień. Na szkoleniu każdy uczestnik dowie się także jak racjonalne, bezpieczne i oszczędne realizować zamówienia poniżej progu.

  Program szkolenia

  1. Krok pierwszy – zaplanuj zamówienie publiczne do 130 000 zł:

  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok w świetle PZP
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok, a plan finansowy danej jednostki
  • Wartość zamówienia według planu finansowego, a szacunkowa wartość zamówienia
  • Co z zamówieniami nieplanowanymi
  • Kiedy podmioty medyczne w ogóle nie stosują PZP

  2. Krok drugi – ustal szacunkową wartość zamówienia

  • Jedno zamówienie, część zamówienia, zamówienie dodatkowe czy uzupełniające.
  • Wartość zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi.
  • Ustalanie wartości zamówień powtarzających się okresowo.
  • Ustalanie wartości zamówień wieloletnich.
  • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach.
  • Wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających.
  • Zamówienia udzielane przez różne jednostki organizacyjne tej samej placówki medycznej

  3. Krok trzeci – wybierz najlepszego wykonawcę

  • Jaki tryb udzielania zamówień do 130 000 zł wybrać.
  • Jak opisać przedmiot zamówienia.
  • Jak określić wymagania podmiotowe.
  • Jak opisać kryteria oceny ofert.
  • Jak dokumentować udzielanie zamówień do 130 000 zł.
  • Obowiązki publikacyjne w świetle PZP
  • Sformalizować czy odformalizować procedurę udzielenia zamówienia do 130 000 zł.
  • Uwzględnienie zamówienia publicznego do 130 000 zł w sprawozdaniu finansowym na nowych zasadach.

  4. Krok czwarty – pilnuj regulaminu zakupowego

  • Obowiązek czy wybór.
  • Dostosowanie regulaminów do nowej Ustawy Pzp.
  • Niezbędne postanowienia regulaminowe dla zamówień do 130 000 zł.
  • Najczęstsze błędy w regulaminach udzielania zamówień do 130 000 zł.

  5. Krok piąty – sprawdź czy nie naruszasz dyscypliny finansów publicznych:

  • Czy w zamówieniach publicznych do 130 000 zł może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  • Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 130 000 zł
  • Czy Ty możesz odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Jakie kary mogą Cię spotkać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych