Agnieszka Mączyńska

Prawnik - absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Gospodarki i administracji publicznej”, „Doradztwa podatkowego” oraz „Szacowania nieruchomości”. W administracji samorządowej pracuje od 1992r.- była wieloletnim pracownikiem Urzędu Miasta, a obecnie pracuje w miejskiej jednostce organizacyjnej GMK, gdzie pełni funkcję Kierownika Wydziału ds. Postepowań Przedegzekucyjnych. Z egzekucją administracyjną związana jest od 2010r. W sferze zainteresowań teoretycznych i praktycznych prowadzącej znajduje się przede wszystkim postępowanie administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego w administracji jak również szeroko rozumiane prawo podatkowe. Jako trener przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu egzekucji administracyjnej w różnych firmach szkoleniowych.

Szkolenia aktualne