Ewidencja i rozliczanie czasu pracy w praktyce - pytania i odpowiedzi

Ewidencja i rozliczanie czasu pracy w praktyce - pytania i odpowiedzi

Cykl spotkań - Porozmawiajmy o... Czasie pracy

Kolejne spotkanie za nami.  W tym tygodniu tematem przewodnim cyklu spotkań - porozmawiajmy o był czas pracy. Transmisje każdorazowo przyciągają bardzo dużą liczbę osób, oraz generują wiele pytań związanych z omawianym tematem, na które staramy się jak najlepiej odpowiedzieć. Ekspertem, który odpowiadał na zadawane pytania była Pani Kalina Kaczmarek, a wszystkie pytania i odpowiedzi znajdują się poniżej.

Czas pracy - w pytaniach i odpowiedziach

1. Jak ewidencjonujemy czas pracy pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności? Liczymy 7 czy 8 godzin?

Jeżeli pracownik posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wymiar jego czasu pracy to 7 godzin, natomiast wynagrodzenie jest liczone i wypłacane za pełen wymiar czasu, czyli 8 godzin. Ten przepis obowiązuje od 2019 r.

2. Jeśli osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności pracuje na pół etatu to czy czas pracy wynosi 3,5h? Czy urlop za jeden dzień wynosi również 3,5 godziny?

Pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności nie może pracować więcej niż 7 godzin. Czas pracy pracownika na pół etatu obliczany jest proporcjonalnie do pełnej liczby przepracowanych godzin, czyli w tym przypadku 3,5 godziny. Udzielony urlop będzie wyliczany na godziny, w zależności, ile godzin pracownik przepracuje w danym dniu.

3. Czy pracownik z orzeczeniem pracuje 7 godzin i czy może realizować nadgodziny?

W takiej sytuacji muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze pracownik musi wyrazić chęć pracy nadliczbowej. Potrzebne jest do tego orzeczenie pracownika. Niezbędne jest również orzeczenie lekarskie, potwierdzające zdolność pracownika do pracy nadliczbowej.

4. Ile godzin dziennie powinien pracować pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, zatrudniony na ¾ etatu.

Nie ma określonej liczby godzin, którą pracownik musi dziennie przepracować. Suma przepracowanych godzin tygodniowo w przypadku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, która jest zatrudniona na ¾ etatu, nie może przekraczać 35 godzin pomniejszonych o jej etat.

5. Czy ewidencja czasu pracy musi być wydrukowana czy może być przechowywana tylko w formie elektronicznej? Jak wygląda to podczas kontroli inspekcji pracy?

Nie ma potrzeby przechowywania dokumentacji w formie papierowej. Dokumenty na prośbę kontroli mogą być wydrukowane, ale nie musi być to cała dokumentacja a część, która jest potrzebna do wglądu.

6. Czy ewidencję czasu pracy możemy prowadzić rocznie czy musi być prowadzona miesięcznie?

Ewidencja czasu pracy może być prowadzona rocznie.

7. Co dzieje się w przypadku, kiedy zmienimy program do ewidencjonowania czasu pracy?

W przypadku zmiany programu wszystkie dokumenty musza zostać zachowane np. na dyskach w formie elektronicznej lub musza zostać wydrukowane.

8. Jak długi okres może kontrolować Państwowa Inspekcja Pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować okres do 3 lat wstecz.

9. Czy kierowcy zatrudnionemu w samorządzie, który pracuje w sobotę, należy oddać dzień wolny czy wypłacić wynagrodzenie?

W pierwszej kolejności oddajemy dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego, zgodnie z zachowaniem zasady przeciętnego 5-dnioweo tygodnia pracy.

10. Czy ewidencję czasu pracy prowadzimy dla burmistrza, zastępcy, skarbnika i sekretarza?

Tak, prowadzimy taką ewidencję. Będzie to ewidencja uproszczona, ponieważ nie mamy obowiązku rejestracji godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Jesteś zainteresowany większą ilością pytań?

Jeśli zainteresował Cię ten temat i chcesz zapoznać się z wszystkimi 34 pytaniami, wystarczy wypełnić poniże pola w celu pobrania pliku z pytaniami.

Danuta Kosikowska
Danuta Kosikowska

Trener

Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce OO w Gdańsku na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.