Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Wakacyjny czas kojarzy nam się przede wszystkim z pięknymi, gorącymi dniami. Takie dni dla niektórych to wymarzony czas na odpoczynek, jednak nie każdy cieszy się z długotrwałej fali upałów. Osoby pracujące w biurach czy też poza nimi, dobrze wiedzą jak wysokie temperatury wpływają na efektywność pracy. W tym celu zostały opracowane podstawowe przepisy, dzięki którym choć w małym stopniu każdy pracodawca może pomóc nam przetrwać ten upalny czas. Jakie są więc obowiązki i prawa pracodawcy w czasie upałów według przepisów obowiązujących w Polsce? Sprawdźmy to!

Spis treści:

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Głównym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom dostępu do zimnych napojów. Wymóg ten jest szczególnie ważny i powinien być przestrzegany przez pracodawców, których pracownicy pracują w warunkach uciążliwych, czyli na otwartej przestrzeni przy temperaturze przekraczającej 25° C lub biurze czy też zakładzie pracy, przy temperaturze wyższej niż 28° C. Napoje powinny być dostępne przez cały czas, a pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi dostarczenia napojów.

Uwaga! Wedle przepisów, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni, przy których mogą się pobrudzić, 90 litrów wody do mycia na każdego pracownika, pod warunkiem, że nie mają oni dostępu do wody bieżącej.

Co ciekawe, żadne przepisy nie regulują jaka maksymalna temperatura może być w pomieszczeniu, w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki.

Praca w warunkach szczególnie uciążliwych – obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Obowiązującym w tej kwestii prawem jest rozporządzenie Rady ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:

  1. W warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25° C;
  2. W warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCl) powyżej 1000;
  3. Przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10° C lub powyżej 25°C;
  4. Przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet;
  5. Na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C;

Dodatkowe obowiązki pracodawcy

W obowiązku pracodawcy, oprócz zapewnienia odpowiedniej ilości napojów, jest również zapewnienie swoim pracownikom odpowiedniej temperatury, umożliwiającej pracę w pomieszczeniach gdzie przebywają. Jeśli w zakładzie pracy nie ma klimatyzacji, pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie wentylatory, które zmniejszają temperaturę powietrza. Ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie okien przed promieniami słonecznymi, które dodatkowo nagrzewają pomieszczenia i mogą przeszkadzać w wykonywanej pracy.

Jakie prawa ma pracodawca?

Pracodawca ma prawo do skrócenia czasu pracy, które wynika z uciążliwych i długotrwałych upałów. Co ważne, w związku z tym pracodawca nie ma prawa obniżyć wynagrodzenia swoim pracownikom, ponieważ skrócenie czasu pracy wynika z inicjatywy i polecenia pracodawcy. Ma on również prawo do ustanowienia dodatkowych przerw podczas wykonywania pracy.

Praca zdana najlepszym rozwiązaniem?

Praca zdalna może okazać się zbawiennym rozwiązaniem podczas nieustającej fali upałów. Pracodawca zatrudniający pracowników na stanowiskach, na których mogą w dowolnym momencie przejść na system pracy zdalnej, powinien rozważyć taką ewentualność. Jedyną wątpliwością przy takim rozwiązaniu jest zaufanie pracodawcy do pracownika, ponieważ takie rozwiązanie wymaga sporo samodyscypliny oraz poczucia obowiązku.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.