Dodatek osłonowy w 2024 roku - wysokość wypłat, komu przysługuje. Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy w 2024 roku - wysokość wypłat, komu przysługuje. Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

W 2024 powraca dodatek osłonowy. Świadczenie to będzie wypłacane w terminie od 1 stycznia 2024 roku do końca czerwca 2024 roku. Dodatek osłonowy otrzymają jedynie osoby, które spełniają kryterium dochodowe. Sprawdź co zrobić, aby ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie są jego stawki w 2024 roku.

Spis treści:

Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to bezzwrotne świadczenie, które zostało wprowadzone, aby pomóc najuboższym. Jego celem jest zmniejszenie kosztów energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. 

Dla kogo dodatek osłonowy w 2024 r.?

W 2024 roku zostanie wypłacony dodatek osłonowy. Dodatek ten będzie przysługiwał osobom, które spełniają kryterium dochodowe. Świadczenie to ma pomóc najuboższym i zrekompensować im skutki inflacji. Co ważne, w 2024 roku dodatek osłonowy ma zostać wypłacony za pół roku oraz ma zostać powiększony o wskaźnik inflacji w 2022 roku, czyli 14,4%.

Kto może złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Obecnie, dodatek będzie wypłacany za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. Przysługiwać będzie on osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe:

  • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu  art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Ile wynosi dodatek osłonowy, gdy miesięczny dochód przekracza kwoty 2100 zł i 1500 zł?

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza wskazaną kwotę, przy wypłacie świadczenia stosowana jest zasada “złotówka za złotówkę”. Zasada ta oznacza, że dodatek wypłacany jest w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. Dolny limit wypłaty świadczenia został ustalony na poziomie 20 zł. 

Ile razy w 2024 roku można otrzymać dodatek osłonowy?

W 2024 roku dodatek zostanie wypłacony jednorazowo za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.  W roku obecnym, świadczenie to ma wynosić 50 proc. kwot dodatku osłonowego z 2022 roku, jednak jego wysokość zostanie zwaloryzowana o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wynosił 14,4%. 

Ile wyniesie dodatek osłonowy w 2024 roku?

Nowelizacja przepisów sprawiła, że obecnie świadczenie to wynosić będzie połowę kwoty dodatku osłonowego wypłacanego w 2022 roku zwaloryzowaną o 14,4%. 

Dodatek osłonowy 2024 roku - Wysokość wypłat

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy - Wysokość wypłat

W przypadku osób, które opalają domy węglem, podwyższony dodatek wyniesie:

  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 dla gospodarstwa domowego, które składa się z co najmniej 6 osób.

Wspomniane kwoty to kwoty wypłat przy założeniu, że jednostka nie przekracza kryterium dochodowego.

Wniosek o dodatek osłonowy - w jaki sposób złożyć go w 2024 roku?

Aby w 2024 roku otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub internetowo przez ePUAP, lub profil zaufany (wniosek ten musi być opatrzony podpisem elektronicznym) w terminie do 30 kwietnia 2024 roku. Należy pamiętać, że wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wypłata świadczenia będzie realizowana już od początku stycznia. 

Nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy

Należy podkreślić, że w 2024 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Nowy wzór wniosku zostanie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Wnioski można składać od 1 stycznia. 

Za jaki okres będzie przyznawany dodatek osłonowy w 2024 roku?

Należy podkreślić, że obecnie dodatek zostanie wypłacony jedynie za pół roku. To ważna zmiana, gdyż w 2022 roku wypłacany był on za okres 12 miesięcy. W 2024 roku dodatek ten będzie przyznawany za okres od 1 stycznia do 30 czerwca. 

Do kiedy złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Podsumowując, w 2024 roku osoby spełniające kryterium dochodowe mogą ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i ciepła. Wnioski należy złożyć do 30 kwietnia tego roku.  Świadczenie będzie wypłacane za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

Podsumowanie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wiedzą księgową i podatkową do największego w Polsce cyklu szkoleń. Kliknij poniższą grafikę i sprawdź program najbliższych spotkań.

dodatek osłonowy

Jarosław Jurga
Jarosław Jurga

Trener

Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych wsparte studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp. autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.