Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek wraz z kwotą wolną od podatku, odgrywają znaczącą rolę w ustalaniu wysokości wynagrodzeń pracowniczych. W ostatnich latach obie kwoty uległy licznym zmianom. W samym 2022 roku kwota zmniejszająca podatek zmieniła się aż dwukrotnie - było to ściśle związane ze zmianą skali podatkowej. Ile zatem wyniosła kwota zmniejszająca podatek po modyfikacjach przewidzianych w Polskim Ładzie 1.0 oraz po nowelizacji w ramach Polskiego Ładu 2.0? Z poniższego artykułu dowiesz się czym jest kwota zmniejszająca podatek, jaka jest jej obecna wysokość oraz kto i w jaki sposób może z niej skorzystać.

 1. Co to jest kwota zmniejszająca podatek?
 2. Komu przysługuje kwota zmniejszająca podatek?
 3. Czy kwota wolna od podatku to to samo co kwota zmniejszająca podatek?
 4. Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek?
 5. Kwota zmniejszająca podatek 2023

Co to jest kwota zmniejszająca podatek?

Nie wszyscy pracownicy zobowiązani do odprowadzania podatku zdają sobie sprawę z tego, że kwota zmniejszająca podatek ma ogromny wpływ na wysokość ich wynagrodzenia. Czym w takim razie jest kwota zmniejszająca podatek i dlaczego ma tak duży wpływ na nasze wypłaty? Najprościej tłumacząc – kwota zmniejszająca podatek pozwala wszystkim pracownikom – zobowiązanym do płacenia podatku – pomniejszyć wysokość obowiązku podatkowego względem urzędu skarbowego. Jeśli pracownik złoży oświadczenie na formularzu PIT-2, zaliczka na podatek dochodowy jest co miesiąc pomniejszana przez pracodawcę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Dzięki jej uwzględnieniu podatnik ma możliwość zapłacenia niższej kwoty podatku dochodowego niż miałoby to miejsce w przypadku jej pominięcia. kwota zmniejszająca podatek 2023 komu przysługuje

Komu przysługuje kwota zmniejszająca podatek?

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek przysługuje każdej osobie odprowadzającej podatek, zarówno przy dochodzie do 120 tys. zł, jak i dochodzie przekraczającym ten próg. Zgodnie z powyższym – kwota zmniejszająca podatek powinna być stosowana zarówno przy zaliczkach na podatek dochodowy wynoszących 12%, jak i zaliczkach w wysokości 32%.

Czy kwota wolna od podatku to to samo co kwota zmniejszająca podatek?

Mówiąc o kwocie zmniejszającej podatek należy pamiętać, że to nie to samo co kwota wolna od podatku. Mają one bowiem zupełnie odmienne znaczenie. Tak jak już wspomnieliśmy – kwotą zmniejszającą podatek nazywamy kwotę, o którą możemy obniżyć swój podatek. Natomiast kwotą wolną od podatku nazywamy część zarobków, która jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek?

Powyżej wspomnieliśmy o tym, że w 2022 roku kwota zmniejszająca podatek została zmieniona dwukrotnie. Było to ściśle związane z modyfikacjami w Polskim Ładzie. Po nowelizacji Polskiego Ładu 1.0 przeprowadzonej w styczniu 2022 roku kwota zmniejszająca podatek wyniosła 5100 zł. Natomiast po modyfikacji w ramach Polskiego Ładu 2.0, wysokość kwoty zmniejszającej podatek wyniosła 3600 zł. Musimy pamiętać o tym, że zmiana w tym zakresie powinna być uwzględniona m.in. na listach płac przy wyliczaniu zaliczek PIT, przy kalkulowaniu których trzeba brać pod uwagę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o ile pracownik złożył PIT-2. Skala podatkowa po zmianach wprowadzonych w Polskim Ładzie 1.0 Podstawa obliczenia podatku w złotych do 120 tys. zł – podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł. Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad 120 tys. zł – podatek wynosi 15.300 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł. Skala podatkowa po zmianach wprowadzonych w Polskim Ładzie 2.0 Podstawa obliczenia podatku w złotych do 120 tys. zł – podatek wynosi 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł. Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad 120 tys. zł – podatek wynosi 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł. Szkolenie online - Wyliczenie wynagrodzeń w 2022 roku

Kwota zmniejszająca podatek 2023

Jak wiemy kolejne skutki nowelizacji Polskiego Ładu przed nami. Czy kwota zmniejszająca podatek ulegnie zmianie w styczniu 2023 roku? Główne zmiany w 2023 roku dotyczyć będą zasad składania oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki na podatek PIT. Znowelizowane przepisy pozwalać będą na:

 • Zastosowanie od stycznia 2023 roku kwoty zmniejszającej przez wszystkich płatników, którzy pobierają zaliczki na podatek (w tym również pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe);
 • Podzielenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) maksymalnie na 3 płatników (w przypadku kilku miejsc zatrudnienia).

W 2023 roku oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszająca podatek będzie mógł złożyć podatnik osiągający przychody z:

 • Wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy);
 • Umów zlecenia i o dzieło;
 • Umów o zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • Kontraktów menadżerskich;
 • Praw majątkowych;
 • Emerytury i renty z zagranicy;

Jeżeli pracownik zdecyduje się na podzielenie kwoty zmniejszającej podatek na kilku pracodawców (maksymalnie trzech), kwota będzie wynosiła:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 300 zł) – w przypadku jednej umowy;
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 150 zł) – w przypadku dwóch umów;
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 100 zł) – w przypadku trzech umów;

Jak widzimy kolejne zmiany w kwocie zmniejszającej podatek, które są bezpośrednio związane z nowelizacją Polskiego Ładu nadal przed nami. Aby profesjonalnie przygotować się do nadchodzących zmian – skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej. Gwarantujemy Ci, że nasze szkolenia oraz kursy fachowo przygotują Cię do zmian związanych z Polskim Ładem, ale nie tylko! Sprawdź szkolenia: Nowe formularze PIT-2 i PIT-11 i zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń.

Danuta Kosikowska
Danuta Kosikowska

Trener

Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce OO w Gdańsku na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.