Polski Ład - Lista płac po wejściu w życie rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 - pytania i odpowiedzi

Polski Ład - Lista płac po wejściu w życie rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 - pytania i odpowiedzi

Cykl spotkań - Porozmawiajmy o... Polskim Ładzie część 4

Nowe rozporządzenie opublikowane 7 stycznia 2022 roku przez Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe zmiany oraz korekty w wynagrodzeniach, które wypłacone zostały w styczniu. Już po wprowadzeniu rozporządzenia, zaplanowaliśmy kolejne spotkanie na Facebooku z Panią Danutą Kosikowską oraz Panią Kaliną Kaczmarek. Na spotkaniu pojawiło się wiele pytań i wątpliwości w stosowaniu nowego rozporządzenia. Jeśli nie mieliście okazji być wtedy z nami, zapraszamy Was do zapoznania się z kolejny zestawem pytań i odpowiedzi.

Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 roku - w pytaniach i odpowiedziach

1.Czy PIT 2 należy złożyć przed pierwszą wypłatą, czy jest możliwość złożenia go w późniejszym terminie w ciągu całego roku podatkowego?

Oświadczenie PIT należy złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Możemy złożyć oświadczenie po pierwszej wypłacie, ale moc prawną to oświadczenie będzie miało dopiero od następnego roku podatkowego (od 2023r.).

2. Czy można wycofać PIT 2 w każdej chwili?

Tak można wycofać, w każdej chwili PIT 2.

3. Kto jest adresatem nowego rozporządzenia?

Wszyscy podatnicy, zarówno zatrudnieni na umowie o pracę, jak również umowę zlecenie.

4. Czy mamy obowiązek stosowania nowego rozporządzenia?

Wszystkie środowiska łączące księgowe i  biura rachunkowych mają jednolite stanowisko, że rozporządzenie jest przygotowane z naruszeniem podstawowych zasad konstytucji i zmienia ono ustawę. Środowiska księgowych są podzielone, znaczna część nie stosuje nowego rozporządzenia.

5. Czy pracownik może złożyć wniosek o nie stosowanie rozporządzenia?

Jeśli pracownik nie złożył PIT 2 bądź wycofał PIT 2, może złożyć wniosek o nie stosowanie rozporządzenia. Jeżeli PIT 2 jest złożony to wniosku o nie stosowanie rozporządzenia złożyć nie może.

6. Pracownik emeryt, który nie złożył PIT-2: czy może złożyć wniosek o nie stosowanie rozporządzenia i jakie są w takim przypadku dla niego skutki?

Jeżeli pobiera emeryturę i nie złożył PIT-u 2 to jak najbardziej może złożyć wniosek o nie stosowanie rozporządzenia. Skutki będą takie, że jeżeli złoży wniosek o nie stosowanie rozporządzenia będzie otrzymywał mniejsze wynagrodzenie, ponieważ pobrane zostaną większe zaliczki na podatek dochodowy.

7. Jeśli przed pierwsza wypłatą pracownik złoży PIT 2, ale w trakcie roku założy działalność gospodarczą i złoży rezygnację z PIT 2 to od następnej wypłaty nie stosujemy już tego PIT-u?

Tak od najbliższej wypłaty nie stosujemy PIT 2. Samo założenie działalności gospodarczej nie obliguje do rezygnacji z PIT-u, ponieważ działalność może być opodatkowana w różny sposób. Mamy np. kartę podatkową dla kontynuujących działalność, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy i zasady ogólne. Tylko w sytuacji, kiedy jesteśmy opodatkowani w skali podatkowej- nie możemy mieć u pracodawcy PIT-u 2, natomiast kiedy jesteśmy opodatkowani wyżej wymienionymi sposobami mamy prawo do złożenia takiego PIT-u u pracodawcy.

8. Czy przy wycofaniu PIT-u 2 piszemy oświadczenie o jego wycofaniu?

Tak, w dowolnej formie.

9. Czy trzeba ponownie przekazać pracownikom nowy wzór PIT-u 2 do złożenia?

Nie.

10. Czy przeliczając listy płac na dwa sposoby, za każdym razem trzeba będzie zwracać pracownikowi różnice w podatku?

Jeżeli stosujemy rozporządzenie-tak. Musimy pamiętać również o tym, że ta różnica, którą pracownikowi oddamy w rozliczeniu miesięcznym, będziemy musieli oddać na koniec roku.

Chciałbyś poznać odpowiedź na większą ilość pytań?

Zapraszamy do pobrania zestawu wszystkich pytań i odpowiedzi. Musicie podać tylko i wyłącznie swój adres mailowy a automatycznie otrzymacie pełny dostęp do pliku z pytaniami. 🙂

Danuta Kosikowska
Danuta Kosikowska

Trener

Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce OO w Gdańsku na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.