SMUP, czyli System Monitorowania Usług Publicznych

SMUP, czyli System Monitorowania Usług Publicznych

Spis treści:

 1. Czym jest SMUP?
 2. Jakie są cele projektu SMUP?
 3. Najważniejsze cechy SMUP?
 4. W jaki sposób jednostki mogą używać danego systemu?
 5. Jakie dane możesz monitorować?
 6. Kto skorzysta z systemu?

Czym jest SMUP oraz jakiego obszaru dotyczy?

SMUP to inaczej System Monitorowania Usług Publicznych. Jest on współtworzony oraz utrzymywany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i ma za zadanie zapewnić dostęp do wysokiej jakości danych, które zoptymalizują świadczenie usług publicznych. Podstawowymi danymi systemu są niezbędne statystyki publiczne i informacje zbierane w administracjach publicznych i wszelakich źródłach. Dany system SMUP zawiera informacje na poziomie gmin, ale także na poziomie wszystkich województw.

Jakie są cele projektu SMUP?

Celem zmian jest utworzenie kompleksowego Systemu Monitorowania Usług Publicznych, które świadczone są przez Jednostki Systemu Terytorialnego. System ten jest również innowacyjną operacją, wspierającą cały obszar ekspertów i przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządowej. Projekt ma za zadanie pomóc w poprawie gospodarowania środkami publicznymi na szczeblu lokalnym i w szacowaniu kosztów dostarczanych usług. Wszystkie jednostki w Polsce muszą prowadzić oraz analizować dane w ten sam sposób.

Najważniejsze cechy SMUP

System Monitorowania Usług Publicznych zapewnia bezpłatny dostęp wszystkim jej uczestnikom, a dane udostępnianie są bez żadnych ograniczeń, umożliwiając ich dalsze rozpowszechnianie i przetwarzanie. Podstawową cechą jest kompletność i kompleksowość systemu, ponieważ obejmuje on wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz udostępnia informacje ze statystyk dotyczących wybranych usług publicznych, zapewniając dane ilościowe czy jakościowe.

W jaki sposób jednostki mogą używać danego systemu?

Użytkownicy systemu posiadają wiele możliwości, w tym m.in.:

 • przeglądanie informacji o usługach zawierających wskazówki interpretacyjne;
 • przeglądanie zamieszczanych wykresów, map i danych w formie wizualizacji;
 • dowolne i nieograniczone pobieranie danych i informacji objaśniających;
 • przeprowadzanie czynności operacyjnych oraz analiz;

Jesteś użytkownikiem systemu? Sprawdź, jakie dane możesz monitorować!

Monitorować możemy obszary usług zawierających listę usług publicznych. Do obszaru usług systemowych zalicza się informacje na tematy związane np. z edukacją, lokalną polityką społeczną, kulturą i rekreacją, drogownictwem i transportem, ochroną środowiska, czy podatkami i opłatami lokalnymi. Przykładowo, w obszarze edukacji uwzględnione są informacje świadczonych usług Jednostek Samorządu Terytorialnego na potrzeby poprawnego prowadzenia szkół oraz placówek oświatowych. W kulturze i rekreacji obszar działań obejmuje usługi, które realizuje administracja. Dowiesz się więcej podczas szkolenia z sektora publicznego. W podatkach i opłatach uwzględnia się dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego, a obszar usług dotyczyć może m.in. wymiaru opłat podatków rolnych, czy podatków od nieruchomości.

Kto skorzysta z systemu?

Głównymi adresatami Systemu Monitorowania Usługami Publicznymi są dostawcy usług publicznych, ich odbiorcy i osoby, którym wiedza zawarta w systemie, potrzebna jest do celów osobistych lub gospodarczych.

W szczególności z systemu skorzystają:

 • administracje rządowe i samorządowe;
 • przedsiębiorcy;
 • środowiska naukowe prowadzące prace badawcze dla podmiotów odpowiedzialnych za usługi publiczne;
 • instytucje pozarządowe;
 • społeczeństwo, które uzyskuje dostęp do informacji publicznych odnośnie usług świadczonych w regionie.

Źródło: https://smup.gov.pl/ProjektSmup/Smup

Sprawdź również szkolenia dla firm, które pozwolą Ci zdobyć wiedze z tego sektora biznesowego!