Jakie zmiany wprowadził nowy rok w zasiłkach chorobowych?

Jakie zmiany wprowadził nowy rok w zasiłkach chorobowych?

Od początku roku mamy do czynienia z wieloma zmianami, w tym ze zmianami w zasiłkach chorobowych. Od nowego roku wprowadzone zostały zmiany dotyczące zwiększenia osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego, wysokości zasiłku chorobowego, czy skrócenia okresu zasiłku chorobowego po skończeniu samozatrudnienia, a zmiany wynikają ze znowelizowanej ustawy o zasiłkach z dnia 24 czerwca 2021 roku. Poniżej zapoznasz się szczegółowo z wprowadzonymi regulacjami.

Spis treści:

Skrócony okres zasiłku po ustaniu samozatrudnienia

Każdemu pracownikowi zasiłek chorobowy przysługuje z tytułu niezdolności do pracy, nawet po ustaniu samozatrudnienia. Istnieje kilka wyjątków, kiedy pracownik może ubiegać się o dalsze otrzymywanie zasiłku chorobowego. Według nowych przepisów zasiłek przysługuje do 91 dni. Przepisy te nie obejmują osób chorych na gruźlicę lub osób niezdolnych do pracy z powodu ciąży. W przypadku wyczerpania okres zasiłkowego, pracownik ma możliwość wystąpienia o świadczenie rehabilitacyjne, które przysługuje mu przez 12 miesięcy. Świadczenie wypłacane jest wtedy, kiedy pracownik dalej choruje, ale rokuje odzyskaniem zdolności do pracy.

Spóźnienie w opłaceniu składek a otrzymanie prawa do świadczenia

Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono zmianę dotyczącą dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a ubezpieczeniu temu podlegają m.in. osoby prowadzające działalność gospodarczą. Nieopłacenie składki w terminie, nie przyczyni się do ustania ubezpieczenia. Oznacza to, że przedsiębiorcy otrzymają ubezpieczenie chorobowe, nawet jeśli składkę opłacą po terminie. Zmiany te wprowadzone zostały, ponieważ wielu przedsiębiorców składało wnioski do ZUSU o zgodę na opłacenie składki po terminie, aby móc otrzymać świadczenie z ubezpieczenia chorobowego. Ustawodawca zmianami chciał usprawnić ten proces.

Osobom tym przysługuje świadczenie mimo zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy, dopiero po spłacie zadłużenia. Przedawnieniu ulega jednak prawo do świadczeń, jeśli zadłużenie nie zostanie uregulowane w terminie 6 miesięcy od powstania prawa do świadczeń.

Zmiany w zakresie ustalania okresu zasiłkowego

Tzw. okres zasiłkowy przysługuje niezmiennie przez okres 182 dni, określając łączny czas pobierania zasiłku chorobowego. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy wszystkich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy pierwszą a drugą niezdolnością nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży. W myśl przepisów, niezależna jest przyczyna niezdolności do pracy. Wyjątkiem jest przepis, mówiący o tym, że do okresu zasiłkowego nie wliczamy niezdolności do pracy, jeśli wypadła ona przed przerwą wynoszącą 60 dni, w przypadku ciąży.

Zwiększony zasiłek za pobyt w szpitalu

Zasiłek za pobyt w szpitalu już nie wynosi 70%, tylko 80% podstawy wymiaru zasiłku. Zmianie uległo również ustalanie podstawy wymiaru zasiłku.

Urlop macierzyński po zmianach

Kobiety w ciąży mają prawo do zasiłku od 2022 roku po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli ustanie ubezpieczenia wyniknie z powodu śmierci pracodawcy. Przed zmianami kobiety nie posiadały takiego prawa, a w 2022 roku zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, otrzymywać będą do momentu porodu.

Zainteresowany tematyką zasiłków chorobowych?

Weź udział w szkoleniu już dziś i zapoznaj się z pełnym programem szkolenia, które przygotował Pan Dariusz Suchorowski.

Szkolenie online – Zasiłki od A do Z – kompendium wiedzy dotyczące zasiłków w 2022 roku.

 

Źródło: ZUS

Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.