Zmiany w ustawie o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa - pytania i odpowiedzi

Zmiany w ustawie o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa - pytania i odpowiedzi

Cykl spotkań - Porozmawiajmy o... Zmianach w zasiłkach

Chcielibyśmy podzielić się z Wami kolejnym zestawem pytań i odpowiedzi z naszego cyklu spotkań na Facebooku. Tym razem poprowadziliśmy spotkanie dotyczące rewolucji w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawie o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa i innych od 1 stycznia 2022 roku. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami, na które odpowiadał nasz ekspert w dziedzinie zasiłków - Pan Dariusz Suchorowski.

Ustawa o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa - w pytaniach i odpowiedziach.

1.Czy 6 miesięcy na zapłatę zadłużenia, aby nie przedawniło się prawo do zasiłku można w jakiś sposób wydłużyć?

Niestety nie. 6 miesięcy na zapłatę zadłużenia, w żaden sposób nie można przedłużyć. Złożenie wniosku o układ ratalny jest jak najbardziej możliwe, ale jeśli przekroczy okres 6 miesięcy, roszczenie o zasiłek ulega przedawnieniu.

2.Jakie tytułu do ubezpieczeń dotyczy ograniczenie do 91 dni okresu zasiłkowego? Umowa o pracę czy umowy zlecenie?

I jednego i drugiego. Każdy tytuł do ubezpieczenia, z którego osoba ubezpieczona podlega ubezpieczeniu chorobowemu, bez względu na to czy charakter tego ubezpieczenia jest obowiązkowy czy dobrowolny nabywa prawo do zasiłków. Ma również prawo do świadczeń zarówno w okresie podlegania tym ubezpieczeniom, jak i po ustaniu tytułu do ubezpieczenia. Do tej pory ustawodawca wprowadził pewnego rodzaju ograniczenie, aby zniechęcić ubezpieczonych do przebywania na zasiłkach po ustaniu tytułu do ubezpieczeń. Między innymi obniżył podstawę wymiaru tych zasiłków do przeciętnego wynagrodzenia w kraju oraz ograniczył długość tego okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń do 91 dni. Dotyczy to wszystkich tytułów do ubezpieczenia chorobowego.

Są 3 wyjątki, w których nie stosujemy ograniczenia do 91 dni są to m.in.: ciąża, gruźlica, bycie dawcą komórek tkanek i narządów. Jeżeli niezdolność do pracy będzie dotyczyła którejś z tych grup osób to ono nie podlega ograniczeniu do 91 dni, jeżeli wystąpi to po ustaniu tytułu do ubezpieczeń i nie ważne czy dany ubezpieczony będzie przedsiębiorcom, zleceniobiorcom czy pracownikiem.

Podsumowując: Nie ma znaczenia tytuł do ubezpieczenia, wszystkie podlegają ograniczeniu do 91, oprócz wymienionych wyżej 3 wyjątków.

3. Jeżeli pracownik zachorował w listopadzie ubiegłego roku i był na zwolnieniu do 10 stycznia, po czym ponownie zachorował 17 stycznia, to jak należy liczyć okres zasiłkowy?

17 stycznia jest dniem, który nazywa się dniem ustalania prawa do zasiłku, ponieważ była przerwa między zasiłkiem chorobowym, który zaczął się w starym roku i przeszedł na nowym. W związku z tym była przerwa a więc musimy ustalić według daty prawa do zasiłku, czyli nowe przepisy. Nowy przepis wskazuje, że istotna jest długość przerwy liczonej w dniach, nie ma znaczenia na co osoba chorowała na przełomie roku i na co choruje teraz. W podanym przykładzie przerwa na pewno nie była dłuższa niż 60 dni.

4. Jeżeli pracownik zachorował 1 stycznia i ponownie zachorował 28 lutego to przepisujemy podstawę a jak 1 marca to przeliczamy?

Mamy w nowym roku już przerwę niezdolności do pracy więc stosujemy nowe przepisy. Od 28 lutego wypłacamy zasiłek chorobowy według dniówki chorobowej starej, natomiast dalsza część pytania mówi o 1 marcu. Gdyby rzeczywiście pracownik zachorował nie 28 lutego, tylko 1 marca to mielibyśmy luty, jako miesiąc kalendarzowy przerwy. Powoduje to obowiązek ustalenia podstawy wymiaru zasiłku na nowo od 1 marca.

5. Pracownik na zwolnieniu od 20 października 2021 roku do 10 stycznia 2022, ponowne zwolnienie 19 stycznia 2022 do 2 lutego, czy otwieramy nowy okres zasiłkowy?

Nie otwieramy nowego okresu zasiłkowego.

6. Pracownik na zmianę ma L4 na siebie i zasiłek opiekuńczy na dziecko w tym samym miesiącu. Jak liczyć przerwę 60 dni?

60 dni dotyczy liczenia okresu zasiłkowego, w żaden sposób nie jest przerwane, zniwelowane, zlikwidowane zasiłkiem opiekuńczym i nie ma ten opiekuńczy zasiłek znaczenia. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie czy otwieramy nowy okres zasiłkowy czy zostajemy to patrzymy tylko na niezdolność do pracy. Okres zasiłkowy jest okresem niezdolności do pracy a nie opieki nad członkiem rodziny. W związku z tym, nie patrzymy na opiekę, liczymy dni od zakończenia poprzedniej choroby do rozpoczęcia nowej.

7. Pracownica była do 5 stycznia 2022 na zwolnieniu lekarskim łącznie 179 dni, teraz przebywa na urlopie poinformowała , że będzie miała operację inna jednostka chorobowa, co zrobić po wypłaceniu 3 dni wynagrodzenia chorobowego?

Trzeba wypłacić zasiłek chorobowy wyłącznie za 3 dni i mamy zamknięty, wyczerpany okres zasiłkowy. Taka osoba powinna wziąć od lekarza zaświadczenie, z którego wynika ze jest niezdolna do pracy, ale że rokuje odzyskanie zdolności do pracy. Pracownica powinna złożyć odpowiedni wniosek do zakładu ubezpieczeń społecznych, konkretnie do lekarza orzecznika, celem uzyskania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Później pracownica musi oczekiwać na decyzję lekarza orzecznika przyznającą świadczenie rehabilitacyjne i wtedy otrzyma się wyrównanie od momentu, kiedy ponownie była niezdolna do pracy, czyli po tych 3 dniach, które otrzymała.

8. Pracownica chorowała do 10 grudnia, miała opłacany zasiłek chorobowy, następne zwolnienie zaczęło się od 13 stycznia. Czy w styczniu wypłaca się dalej zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie chorobowe?

Z dniem 1 stycznia pracodawca ma obowiązek wypłacić nowe 33 dni wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy bądź 14, jeżeli ta osoba jest w odpowiednim wieku.

1 stycznia pracownik ma prawo do takiego świadczenia do którego miał prawo 31 grudnia. Jeżeli 31 grudnia miał prawo do zasiłku chorobowego i dalej choruje to 1 stycznia dalej otrzymuje zasiłek chorobowy. W przypadku, kiedy wystąpi jeden dzień przerwy, przejdzie na 33 dni wynagrodzenia. Pracownik 1 stycznia ma prawo do takiego samego świadczenia, jakie posiadał 31 grudnia, czyli do wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy a nie do zasiłku.

Rewolucja w zasiłkach - pełna lista pytań!

W celu pobrania wszystkich pytań i odpowiedzi, zapraszamy do kontakt przez poniższy formularz a automatycznie na podany adres mailowy otrzymacie pełny zestaw pytań.:)

 

 

Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.