Jak rozliczyć podatek cudzoziemców zatrudnionych w Polsce? PIT-11 czy IFT-1R?

Jak rozliczyć podatek cudzoziemców zatrudnionych w Polsce? PIT-11 czy IFT-1R?

Jeżeli zatrudniasz pracowników zza granicy, z pewnością zastanawiasz się, jak wygląda poprawne rozliczenie cudzoziemca w Polsce w 2023 roku. Dowiedz się, z którym Urzędem Skarbowym Twój pracownik powinien się rozliczać oraz czy rezydent powinien otrzymać deklarację PIT-11 czy IFT-1R? 

Spis treści:

Rezydencja podatkowa a miejsce rozliczenia obcokrajowców

Aby ustalić, gdzie rozlicza się obcokrajowiec, najpierw należy określić to, czy osoba ta jest rezydentem, czy nierezydentem.

 • Rezydent to obcokrajowiec, który przebywa w naszym kraju od ponad 183 dni. Rezydent to także jednostka, która przebywa na terytorium Polski mniej niż 183 dni, jednak posiada w naszym kraju swoje centrum interesów osobistych i gospodarczych - ośrodek interesów życiowych.
 • Nierezydenci to obcokrajowcy, którzy w świetle przepisów podatkowych nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium naszego kraju.

Polski rezydent podatkowy - Czyli kto?

Należy wiedzieć, że rezydencja podatkowa to status, który przypisywany jest każdej osobie, która objęta jest obowiązkiem podatkowym. Osoby, które posiadają status rezydenta podlegają tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - opodatkowaniu podlegają wszystkie osiągnięte przez tę osobę dochody niezależnie od miejsca i źródła ich uzyskania.

Status: Nierezydent - Jakie dochody musi rozliczyć?

Nierezydenci podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu -  opodatkowaniu podlegają jedynie te dochody, które zostały uzyskane na terytorium Polski. Są to m.in. dochody osiągnięte w Polsce z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia. 

Chcesz zatrudnić cudzoziemców w 2024 roku?

Kliknij poniższą grafikę i sprawdź, jak zatrudnić cudzoziemca po zmianach wprowadzonych w 2023 roku:

rozliczenie cudzoziemców w Polsce

Czy obcokrajowiec płaci podatki w Polsce, rozlicza PIT?

Obcokrajowcy, którzy rozliczają się w Polsce płacą podatki w tym kraju. Należy również pamiętać, że niezależnie od tego, czy cudzoziemiec posiada status rezydenta, czy nierezydenta, a jego dochód podlega opodatkowaniu przez urzędy skarbowe w Polsce, pod pewnymi warunkami może skorzystać z niektórych ulg podatkowych w naszym kraju. Np. osoby o statusie nierezydenta mogą skorzystać z ulgi internetowej lub prorodzinnej - w przypadku, kiedy składają w Polsce deklaracje PIT-36 lub PIT-37. 

Jak wygląda rozliczenie cudzoziemca w Polsce?

Osoby, które otrzymały PIT-11 mają obowiązek złożyć deklarację roczną PIT-37. Deklarację tą należy złożyć do 30 kwietnia roku, który następuje po roku podatkowym. Należy tutaj pamiętać, że rok podatkowy dla osób fizycznych jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Jeżeli ostatni dzień kwietnia jest dniem wolnym od pracy, ostatnim terminem na rozliczenie deklaracji PIT jest następny dzień roboczy. W 2024 roku będzie to 2 maja. 

Kto powinien otrzymać PIT-11?

Osoby, które posiadają status rezydenta podatkowego i wykonują legalną pracę, rozliczają się na zasadach ogólnych. Pracodawca jest w tym przypadku zobligowany do wystawienia PIT-11. W przypadku umowy o pracę (niezależnie od tego czy osoba jest rezydentem, czy nierezydentem podatkowym), osoba ta również rozliczana jest na zasadach ogólnych, a pracodawca na koniec roku zobowiązany jest wystawić PIT-11. 

Rozliczenie podatku - Jaki PIT dla cudzoziemców?

Cudzoziemcy, którzy posiadają status polskiego rezydenta podatkowego, rozliczają się na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Cudzoziemiec otrzymuje od pracodawcy PIT-11. Osoby, które nie posiadają statusu rezydenta, muszą pamiętać o tym, że art. 29 ust.1 pkt a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że obowiązuje ich opodatkowanie - przychodów uzyskiwanych przez cudzoziemców,  nierezydentów - ryczałtem w wysokości 20%. 

W tym przypadku płatnik powinien przekazać pracownikowi informację IFT-1R. Jest to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.  Płatnik deklarację IFT-1R przekazuje również do urzędu skarbowego właściwego do spraw opodatkowania osób zagranicznych. Należy zauważyć, że pobrany zryczałtowany podatek stanowić będzie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Unikanie podwójnego opodatkowania - Jak to osiągnąć?

W przypadku obcokrajowców, którzy posiadają status rezydenta podatkowego w Polsce, rozliczenie przychodów w naszym kraju nie zwalnia ich z obowiązku rozliczenia się na terenie swojego kraju. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania sprawia, że podatnik nie będzie musiał opodatkować  tego samego dochodu w dwóch państwach.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania - Co warto wiedzieć?

Należy pamiętać jednak, że umowy te nie dotyczą przepisów związanych z koniecznością rozliczania się z poszczególnymi urzędami skarbowymi. Jeżeli przepisy podatkowe zobowiązują cudzoziemca do złożenia deklaracji w obu państwach, podatnik powinien tego dokonać. W przeciwnym przypadku może grozić mu odpowiedzialność karna. 

Więcej na temat podatkowych aspektów przy zatrudnianiu cudzoziemców dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i poznaj program:

rozliczenie cudzoziemców w Polsce

Jak zgłosić cudzoziemców zatrudnionych do pracy w Polsce w urzędzie skarbowym?

Aby można było sporządzić PIT-11 niezbędny jest identyfikator płatnika taki jak PESEL. Obcokrajowiec, który nie posiada numeru PESEL  w naszym kraju, powinien wystąpić do urzędu gminy, w której zamieszkuje.   Aby cudzoziemiec otrzymał numer PESEL musi złożyć on wniosek o nadanie numeru PESEL lub może otrzymać go z urzędu w momencie, gdy cudzoziemiec posiada meldunek stały lub tymczasowy (jednak nie dłużej niż 30 dni). Jeżeli obcokrajowiec prowadzi w Polsce działalność gospodarczą i posiada NIP, co do zasady, identyfikator ten będzie wystarczający do rozliczenia. 

W którym urzędzie skarbowym rozlicza się obcokrajowiec?

Obcokrajowcy, którzy posiadają status polskiego rezydenta podatkowego, rozliczają się w Urzędzie Skarbowym zgodnym z miejscem zamieszkania tej osoby w Polsce. Osoby, które posiadają certyfikat o rezydencji podatkowej z innego kraju - a nie są rezydentami Polski - rozliczają się w krajowym Urzędzie Skarbowym. Pracodawca ma obowiązek przekazania deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych oraz na zagraniczny adres pracownika.

Jak ustala się Właściwy Urząd Skarbowy?

Właściwy Urząd Skarbowy dla nierezydenta ustala się ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika. Organy podatkowe właściwe dla danego województwa to Naczelnicy:

 • Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole - w województwie dolnośląskim,
 • Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - w województwie kujawsko-pomorskim,
 • Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie - w województwie lubelskim,
 • Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - w województwie lubuskim,
 • Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście - w województwie łódzkim,
 • Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w województwie małopolskim,
 • Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - w województwie mazowieckim,
 • Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu - w województwie opolskim,
 • Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - w województwie podkarpackim,
 • Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku - w województwie podlaskim,
 • Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku - w województwie pomorskim,
 • Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach - w województwie śląskim,
 • Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach - w województwie świętokrzyskim,
 • Urzędu Skarbowego w Olsztynie - w województwie warmińsko-mazurskim,
 • Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto - w województwie wielkopolskim,
 • Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie - w województwie zachodniopomorskim.

Nie wiesz, jak domknąć rozliczenie cudzoziemca w Polsce?

Chcesz zamknąć rok podatkowy? Wiesz już co nieco o tym, jak wygląda rozliczenie cudzoziemca w Polsce, ale zastanawiasz się, jak wypełnić formularz PIT-11 i PIT-4R? Kliknij poniższą grafikę i sprawdź program szkolenia: Zamknięcie roku 2023:

rozliczenie cudzoziemców w Polsce

Katarzyna Lewandowska
Katarzyna Lewandowska

Trener

Doradca podatkowy nr wpisu 12730, na co dzień współpracuje z Działem Prawa Podatkowego w ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej przedsiębiorców oraz podmiotów komunalnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych i podatków lokalnych. Autorka licznych publikacji poświęconych tematyce podatkowej. Doświadczona trenerka prowadząca szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.