Umowy cywilnoprawne – prawa i obowiązki zleceniodawcy - pytania i odpowiedzi

Umowy cywilnoprawne – prawa i obowiązki zleceniodawcy - pytania i odpowiedzi

Cykl spotkań - Porozmawiajmy o... Umowach cywilnoprawnych

Wczorajsze spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o..." dotyczyło umów cywilnoprawnych a dokładnie praw i obowiązków zleceniodawców. Pani Kalina Kaczmarek wraz z Panią Danutą Kosikowską jak zawsz  świetnie poradziły sobie ze wszystkimi zadawanymi pytaniami w komentarzach. Pod koniec spotkania mieliśmy okazję zapoznać się z na prawdę przezabawnymi przypadkami z Waszej pracy. Chyba nawet Pani Kalina i Pani Danuta były bardzo zaskoczone. Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami 🙂

Umowy cywilnoprawne - w pytaniach i odpowiedziach

1.Czy można zawrzeć umowę zlecenie z własnym pracownikiem?

Aby zawrzeć umowę cywilnoprawną z własnym pracownikiem - czyli umowę zlecenie, musimy wziąć pod uwagę, aby ta umowa opiewała na zupełnie inne warunki niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Zawarcie umowy z własnym pracownikiem a „obcym” różni się kwestiami rozliczania tej umowy, dlatego że zawierając umowę z kimś obcym możemy zbadać tzw. zbiega tytułów do ubezpieczeń i być może od takiego zlecenia nie będziemy musieli płacić składek. Przy umowach zlecenie z obcymi, jeżeli płacimy składki na ubezpieczenia społeczne, musimy pamiętać o tym, że składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. Natomiast w przypadku umowy zlecenia z własnym pracownikiem, wszystkie składki zarówno emerytalne, rentowe, wypadkowe jak również składka na ubezpieczenie chorobowe będzie składką obowiązkową.

2. Jeżeli mamy zawartą umowę zlecenie z własnym pracownikiem, to czy w godzinach tej pracy może wykonywać zlecenie jeżeli wykonuje inne czynności niż w umowie o pracę?

Tutaj nie ma jednej odpowiedzi. W pewnym momencie może pojawić się zarzut, że pracownik nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z podstawowej umowy o pracę. Pracodawca może zarzucić, że pracownik nie wykorzystuje w 100% czasu pracy. Natomiast, gdy pojawia tzw. okienko w ciągu dnia i pracownik potrafi gospodarować czasem i obowiązkami to nie ma przeciwskazań.

3. Co w przypadku umowy zlecenie z własnym pracownikiem, który jest na urlopie rodzicielskim? Czy taki pracownik płaci ZUS?

W momencie, w którym pracownik jest na urlopie rodzicielskim, urlopie macierzyńskim, bądź na urlopie ojcowskim i jest to umowa z własnym pracownikiem, składki na ZUS finansuje Skarb Państwa.

4. Jeżeli jesteśmy firmą sezonową, która w jednym dziale zatrudnia kilkanaście osób na umowie zlecenie, to czy możemy wypłacić pracownikowi premię na podstawie zawartej umowy?

Wypłacanie premii na umowie zlecenie jest zależne od tego, czy taka informacja uwarunkowana została przepisami podczas zawierania umowy. Pracodawca może nagrodzić pracownika dodatkowym wynagrodzeniem za osiągnięcie np. lepszego wyniku sprzedaży niż pozostali pracownicy.

5. Jak prowadzimy ewidencję umów zlecenie? Czy jest obowiązek podpisywania listy obecności?

Nie ma obowiązku podpisywania listy obecności. Przepisy prawa również nie regulują takiego przepisu. Potrzebny jest jedynie wykaz faktycznie przepracowanych godzin.

6. Co w sytuacji kiedy mamy obowiązek wypłacania wynagrodzenia z umowy zlecenie przynajmniej raz w miesiącu, a zleceniobiorca nie przekazał nam ilości faktycznie przepracowanej ilości godzin?

Jeżeli pracownik nie przekazał nam informacji o ilości faktycznie przepracowanej ilości godzin, nie mamy obowiązku i podstawy wypłacić mu wynagrodzenia, ponieważ nie mam żadnej informacji, z której moglibyśmy wyliczyć wysokość wynagrodzenia.

7. Co w przypadku kiedy pracodawca ma zawartą z własnym pracownikiem umowę zlecenie, który choruje? Czy do podstawy wypłacania zasiłku chorobowego, bierzemy również pod uwagę wynagrodzenie z umowy zlecenie?

Jeżeli umowa zlecenie nadal trwa to, jak najbardziej wynagrodzenie z umowy zlecenia będzie zaliczane do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ale tylko przez okres trwania umowy. Natomiast jeżeli umowa zlecenie już się skończyła, to takiego wynagrodzenia nie zaliczamy do wypłacania zasiłku chorobowego.

Przykład.

Zatrudniamy pracownika (pracującego od poniedziałku do piątku) na umowę zlecenie, która trwa 2 dni (sobota, niedziela), jest wykonywana poza miejscem pracy, a zadania powierzone z umowie nie powielają się z zadaniami na zawartej już umowie. Po zakończeniu umowy, pracownika zachorował. W takim przypadku, nie bierzemy takiej umowy pod uwagę do podstawy wypłacania świadczenia chorobowego.

8. Co w przypadku umowy zlecenie na koncert zespołu w domu kultury? Czy poprawne jest zrobienie zapisu, że takie zlecenie nie wymaga rejestru godzin? Wynagrodzenie ustalone za zlecenie nie godzinowo.

W takim przypadku nie ma znaczenia czy kwota wynagrodzenia jest wypłacana za wykonanie zlecenia czy za ilość przepracowanych godzin. Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia rejestru godzin.

Uwaga wyjątek!

Nie musimy prowadzić rejestru godzin, wyłącznie w przypadku wynagrodzenia wypłacanego prowizyjnie.

9. Czy w treści umowy zlecenia może być zawarty punkt o odpowiedzialności jak z Kodeksu Pracy? I czy w umowie zlecenie można powoływać się na wybrane przepisy z Kodeksu Pracy.

Nie możemy na umowie zlecenie powoływać się na Kodeks Pracy, ponieważ umowa zlecenie jest ściśle powiązana z Kodeksem Cywilnym i nie ma powiązania z Kodeksem Pracy.

10. Czy spotkania autorskie przeprowadzane w instytucjach kultury, powinny być zawierane na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło?

Jeżeli takie spotkania będą powtarzały się cyklicznie to jak najbardziej możemy podpisać umowę zlecenie. Natomiast jeśli będzie to jedno spotkanie z przygotowanym programem, możemy zawrzeć umowę o dzieło.

11. Czy przy zawarciu kontraktu menadżerskiego również musi być prowadzony rejestr godzin?

Jeżeli jest to umowa cywilnoprawna to jak najbardziej rejestr godzin musi być prowadzony.

12. Czy wypłacanie wynagrodzenie ze zlecenia 10-tego następnego miesiąca jest błędem?

Zgodnie z zasada swobód umów, nie jest błędem wypłacanie wynagrodzenia 10-tego następnego miesiąca.

13. Jak powonień wyglądać poprawnie wystawiony rachunek do umowy zlecenie? Czy wystarczy, że znajdzie się na nim kwota brutto?

Nie ma ściśle określonych przepisów co do wyglądu rachunku umowy zlecenia.

14. Co w przypadku potrącenia komorniczego na umowie zlecenie? Czy potrącamy całość wynagrodzenia?

Potrącenia komornicze nie są potrącane z całości wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenie. Może to być 50% lub 60% wynagrodzenia.

15. Czy w przypadku zawierania umowy zalecenie mu zostać przeprowadzone szkolenie BHP i badania medycyny pracy?

Nie ma obowiązku przeprowadzania badań medycyny pracy, natomiast musimy wziąć pod uwagę rodzaj pracy jaką będzie wykonywał pracownik. Natomiast tzw. instruktarz zagrożeń wiążących się z wykonywaniem danej pracy (BHP) powinien być przeprowadzany przy każdorazowym zawieraniu umowy zlecenie.

16. Czy w umowie B2B możemy zawrzeć ile razy menager powinien w miesiącu przepracować godzin?

Tak, ponieważ jest to umowa cywilnoprawna, dlatego możemy zawrzeć ilość przepracowanych godzin.

17. Osoba, która prowadzi działalność, z którą mamy zwartą umowę cywilnoprawną też powinna złożyć orzeczenie z zakresu medycyny pracy?

To zależy od charakteru wykonywanej pracy, oraz od tego co zawrzemy w podpisanej umowie.

Danuta Kosikowska
Danuta Kosikowska

Trener

Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce OO w Gdańsku na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.