Czy pracownik może wycofać oświadczenie PIT-2 w ciągu roku?

Czy pracownik może wycofać oświadczenie PIT-2 w ciągu roku?

Oświadczenie PIT-2 – druk, który w 2022 roku zyskał popularność za sprawą zmian podatkowych. Dzięki informacjom w mediach wszyscy pracownicy zainteresowali się tym oświadczeniem. Dlaczego tak się stało? Co to jest PIT-2? Do czego służy i jaką pełni funkcje? Jak zmieniał się PIT-2 na przestrzeni lat? Czy można wycofać PIT-2? Z czym wiąże się wycofanie tego oświadczenia? Kiedy i w jaki sposób można wycofać PIT-2? I wreszcie kto powinien wycofać oświadczenie PIT 2? Te wszystkie kwestie nadal budzą wątpliwości, zostaną rozwiane w niniejszym artykule. Zapraszamy do lektury. Jeśli natomiast chcesz jeszcze mocniej poszerzyć swoją wiedzę, zapraszamy na nasze szkolenia z księgowości i podatków.

  1. Czym jest oświadczenie PIT-2?
  2. Oświadczenie/Wniosek PIT-2
  3. W jaki sposób działa wycofanie PIT-2
  4. Wycofanie PIT-2 – wzór
  5. Kiedy można wycofać i kto powinien wycofać PIT-2?

Czym jest oświadczenie PIT-2? – wyliczanie kwoty zmniejszającej podatek

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli druk PIT-2 zgodnie z art. 32 ust 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych zawsze służyło do upoważnienia zakładu pracy do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeśli pracownik nie otrzymywał emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, nie osiągał dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, albo nie otrzymywał świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, lub nie osiągał dochodów, od których był obowiązany opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, czyli dochodów z działalności gospodarczej na skali podatkowej czy z najmu lub dzierżawy.

Kiedy należy złożyć PIT-2?

Oświadczenie musiało być złożone pracodawcy przez pracownika koniecznie przed pierwszą wypłatą. Jeśli pracownik nie zdążył złożyć PIT-2, płatnik przechowywał oświadczenie i mógł zastosować je dopiero od kolejnego roku podatkowego. Raz złożone oświadczenie obowiązywało przez cały okres zatrudnienia, pomimo zmian wersji druku nie trzeba było uaktualniać. Natomiast aktualną wersję należało wręczać nowym pracownikom. Ważną kwestią było to, że możliwe było uwzględnianie pomniejszania zaliczki tylko do wysokości pierwszego progu podatkowego. Pracownik zawsze miał możliwość odwołania oświadczenia, jeśli zmieniły się jego okoliczności. Jeszcze w 2021 roku oświadczenie to gwarantowało zmniejszenie zaliczki o kwotę 525,12 zł rocznie, czyli 43,76 zł miesięcznie.

W 2022 roku wartość PIT-2 znacząco wzrosła – wynosi obecnie 3600 zł rocznie i 300 zł miesięcznie. Stan faktyczny, w którym można skorzystać z PIT-2 również dostosowywał się do zmian podatkowych, których w ubiegłym roku było wiele. Obecnie podstawę prawną stosowania PIT-2 znajdziemy w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1128, z późn. zm.).

oświadczenie PIT-2

Czy PIT-2 jest obowiązkowy?

Niezależnie czy podatnik jest pracownikiem zatrudnionym na umowie o pracę, czy prowadzi własną działalność gospodarczą opodatkowaną np. na zasadach ogólnych, nie jest on zobowiązany do wypełniania tego oświadczenia. Warto pamiętać, że pracownik może np. złożyć tylko część wniosków. Firma, w której pracuje, będzie stosować ulgę, dopóki pracownik nie zdecyduje się wycofać konkretnego oświadczenia. Warto nadmienić, że cofnięcie oświadczenia podatkowego (PIT-2) jest możliwe w każdym okresie danego roku kalendarzowego.

Oświadczenie/Wniosek PIT-2

Ostatecznie ustawodawca umożliwił stosowanie PIT-2 złożonego w każdym momencie roku, płatnik jest zobowiązany do jego uwzględnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie. Mogą je również składać osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożyli wniosek o pobieranie zaliczki bez jej zmniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Ustawodawca umożliwił swobodne wykorzystywanie kwoty zmniejszającej podatek. Oznacza to, że pracownik ma możliwość na bieżąco decydować, czy chce korzystać z kwoty zmniejszającej podatek, co więcej od 1 stycznia 2023 roku będą mogli składać także zleceniobiorcy, osoby, które osiągają wynagrodzenie jako członkowie rad nadzorczych i osoby świadczące swoją pracę na podstawie kontraktu menadżerskiego, co więcej można tę kwotę wykorzystywać elastycznie, i to pracownik decyduje w jakiej wysokości u danego płatnika będzie z niej korzystał. Czy będzie to 1/12 kwoty wolnej, która wynosi 300 zł u jednego płatnika, czy 1/24 kwoty wolnej, tj. 150 zł u dwóch płatników, czy 1/36 kwoty wolnej – 100 zł u trzech płatników. Podatnik ma również możliwość rezygnacji z stosowania kwoty wolnej, co będzie skutkowało tym, że u danego płatnika, kwota podatku nie będzie pomniejszana. Ważną kwestią jest, by z otrzymanej dowolności korzystać w przemyślany sposób, najkorzystniejszy dla danego podatnika – a to można ustalić znając stan faktyczny, dokonując konkretnych obliczeń kwoty podatku. Tylko w ten sposób każdy podatnik będzie mógł podjąć najlepszą decyzję jak zarządzać swoją kwotą wolną. Pamiętać należy, że niezależnie od sposobu jej wykorzystania nie może przekraczać 1/12 kwoty wolnej miesięcznie.

W jaki sposób działa wycofanie pit-2 w trakcie roku

Wycofując PIT-2 trzeba wziąć pod uwagę, że płatnik uwzględni ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony. W sytuacji, gdy płatnikiem jest organ rentowy musimy pamiętać, że wycofanie PIT-2 może być uwzględnione najpóźniej po drugim miesiącu, w którym zostało złożone. Oznacza to, że ustawodawca przewidział więcej czasu na uwzględnienie złożonych wniosków i oświadczeń dla organów rentowych.

Wycofanie pit-2 w trakcie roku

W jaki sposób wycofać PIT-2? Nowy przygotowany przez Ministerstwo wzór oświadczenia/wniosku PIT-2 przewiduje możliwość odwołania lub zmiany wysokości stosowanej kwoty zmniejszającej podatek – PIT-2 wersja 9.Ustawodawca jednak nie narzuca jednej ustalonej formy, daje płatnikom i podatnikom dowolność w tej kwestii. Oświadczenie to może być złożone zarówno na wyżej wspomnianym wzorze sporządzonym przez Ministerstwo Finansów, jak również w sposób ustalony przez płatnika, zarówno w formie elektronicznej i papierowej. Odwołanie PIT-2 może brzmieć następująco: „Niniejszym z dniem… wnioskuję o zaprzestanie stosowania kwoty wolnej od podatku przy naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wynikających ze złożonego przeze mnie oświadczenia PIT-2”.

Kiedy można wycofać i kto powinien wycofać PIT-2?

Wycofać PIT-2 należy, gdy zmieniły się okoliczności, które mając wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy, lub gdy podatnik postanowi skorzystać z uelastycznionych zasad stosowania kwoty wolnej. Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na skali podatkowej, emeryci i renciści, wszyscy, którzy mają kilku płatników, powinni zweryfikować czy poprawnie złożyli PIT-2 –  czy też w odpowiedniej części, by wysokość kwoty zmniejszającej podatek miesięcznie nie przekroczyła 1/12, czyli 300 zł Należy pamiętając, że wnioski i oświadczenia złożone przed wejściem w życie nowych przepisów zachowują swoją moc, z tego powodu zalecam weryfikacje złożonych oświadczeń u płatników, z którymi współpracujemy. Rozsądnym będzie również wyliczenie i rozplanowanie najkorzystniej wersji stosowania kwoty wolnej od podatku.

pit 2 wycofanie

Wycofanie pit-2 w trakcie roku – Podsumowanie

Możemy stosować nowy druk PIT-2 sporządzony przez Ministerstwo Finansów albo druk ustalony przez płatnika, możemy swobodnie składać i odwoływać PIT-2, w każdym momencie roku pamiętając, że płatnik uwzględni je najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały złożone (organ rentowy najpóźniej po drugim miesiącu), możemy korzystać z elastycznej formy wykorzystywania PIT-2 – 1/12, 1/24, 1/36, raz złożone oświadczenia zachowują moc więc jeśli nie chcemy nic zmieniać – mamy jednego płatnika - pracujemy w jednym zakładzie pracy nie musimy aktualizować PIT-2.

Praca księgowego w firmie jest niezwykle trudna i pracochłonna. Wiąże się ona z ciągłym doszkalanie i bieżącą znajomością przepisów. Dlatego jeśli nie chcesz pozostać w tyle, zapraszamy na nasze szkolenia z księgowości i podatków. Sprawdź naszą ofertę i wybierz idealne szkolenia dla siebie i swoich pracowników.