Planowane zmiany w Kodeksie Pracy - zmiany dotyczące pracujących rodziców 2023

Planowane zmiany w Kodeksie Pracy - zmiany dotyczące pracujących rodziców 2023

W styczniu 2023 roku prawdopodobnie wejdą zmiany, które szczególnie zainteresują rodziców. Mają one dotyczyć urlopu rodzicielskiego. Dzięki temu zyskać oni mogą nawet dwa miesiące wolnego od pracy na opiekę nad dzieckiem lub dziećmi.

Spis treści:

Urlop rodzicielski – dotychczasowe warunki

Urlop rodzicielski to płatny urlop, który może być wykorzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub później. Skorzystać z niego może mama lub tata - naprzemiennie lub równocześnie. Obecnie wynosi on 32 tygodnie po urodzeniu jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku bliźniaków lub większej ilości noworodków. Istnieje możliwość podziału go maksymalnie na 4 części, a każda z nich musi trwać minimum 8 tygodni. Wyjątek stanowi jego pierwsza część, która może zostać skrócona do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Taki urlop rodzicielski można wykorzystać najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Jeśli się tego nie zrobi, przepada.

Co się zmieni w 2023 roku w urlopach rodzicielskich?

Urlop rodzicielski czekają ważne zmiany w 2023 roku, zgodne z unijną dyrektywą (tzw. dyrektywą Work-Life-Balance). Zmiany te obejmą:

  • Wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił:

a) do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie),

b) do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego);

c) do 65 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) albo do 67 tygodni (w przypadku urodzenia bliźniaków) – tyle będzie wynosił łączny wymiar urlopu dla obojga rodziców dzieci ciężko chorych (program „Za życiem”).

  • Uniezależnienie prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.
  • Brak możliwości przeniesienia części urlopu (do 9 tygodni) na drugiego z rodziców (oznacza to możliwość skorzystania przez każdego z rodziców z maksymalnie 32/34 tygodni tego urlopu, a w przypadku rodziców dzieci ciężko chorych – 56/58 tygodni).
  • Ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku (jednakże w razie złożenia przez pracownicę stosownego wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku;
  • W każdym przypadku pracownikowi będącemu ojcem dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu, będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Uwaga! Urlop rodzicielski i macierzyński nie będą ze sobą powiązane. To oznacza, że rodzice będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego niezależnie od wykorzystania urlopu macierzyńskiego.

Szkolenie online – zmiany w kodeksie pracy 2023 roku

Ochrona przed zwolnieniem rodzica

Projekt nowelizacji ma także wprowadzić zakaz zwolnienia pracowników m.in. w okresie ciąży, urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego oraz rodzicielskiego, a także z powodu wystąpienia z wnioskiem o elastyczną organizację pracy.

Nadchodząca nowelizacja wprowadzi wiele pozytywnych zmian, dzięki którym rodzice (ale i nie tylko) będą mogli zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym jak i życiem prywatnym. Przygotuj się na nadchodzące zmiany. Skorzystaj z naszych szkoleń, które profesjonalnie przygotują Cię do nadchodzących zmian.

Adriana Głuchowska
Adriana Głuchowska

Trener

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń.