Nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców od 2025 r. - poznaj zmiany

Nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców od 2025 r. - poznaj zmiany

21 marca 2024 roku Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało planowane zmiany dotyczące składki zdrowotnej. Zmiany te mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. System obliczania wymiaru składki zdrowotnej ma stać się bardziej przejrzysty i sprawiedliwy. Sprawdź, jakie zmiany czekają przedsiębiorców. 

Spis treści:

Od kiedy wejdą w życie zmiany w składkach zdrowotnych przedsiębiorców?

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że prace nad nowelizacją przepisów zaplanowano na drugi kwartał 2024 roku. 

Propozycja wypracowanych przez Rząd zmian ma przynieść korzyść aż 93% przedsiębiorców PIT w Polsce.

Chcesz nauczyć się obsługi systemu Płatnik? Kliknij grafikę poniżej i poznaj program poniższego szkolenia.

Kogo będą dotyczyć zmiany w składkach zdrowotnych przedsiębiorców w 2025 r?

Wprowadzone zmiany mają dotyczyć przedsiębiorców, którzy rozliczają się według podatku dochodowego od osób fizycznych w formie opodatkowania takiej jak:

  • skala podatkowa (zasady ogólne) – PIT-36,
  • podatek liniowy – PIT-36L,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28,
  • karta podatkowa – PIT-16A.

Składka zdrowotna na skali podatkowej od 2025

Skala podatkowa – zgodnie z propozycją Rządu RP składka zdrowotna wynosić będzie 9% od 75% płacy minimalnej. Oznacza to, że składka zdrowotna będzie miała stałą wysokość – niezależnie od dochodu, przez co łatwiej będzie planować wydatki i zarządzać finansami przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że obecnie składka zdrowotna uzależniona jest od wysokości dochodów danego przedsiębiorcy. 

Zmiana ta nie tylko uprości system obliczania składki zdrowotnej. Rozwiązanie to przywróci stabilność i zwiększy przewidywalność prowadzenia działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że od przedsiębiorcy nie będzie, wymagano już dodatkowych rozliczeń, ewidencji czy płacenia składek od zbywalnych środków trwałych. 

Podatek liniowy 

Podatek liniowy – w przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali tę formę opodatkowania wysokość składki zdrowotnej obliczana, będzie w następujący sposób.

  1. Dla przedsiębiorców, których miesięczne dochody nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, składka zdrowotna wynosić będzie 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia.
  2. Dla podatników, których miesięczne dochody przekroczą 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, składka zdrowotna wynosić będzie 4,9% od nadwyżki uzyskanych dochodów, powyżej 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wprowadzone zmiany umożliwiają niewykazywanie przez przedsiębiorców dochodu ze zbycia środków trwałych. Należy również podkreślić, że nie będzie już możliwości odliczania (części) składek zdrowotnych w zeznaniu podatkowym PIT.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali tę formę opodatkowania sprawa, wygląda dość podobnie.

  1. Osoby, które korzystają z tej formy opodatkowania, których miesięczny przychód nie przekroczy 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia.
  2. Osoby, które korzystają z tej formy opodatkowania, których miesięczny przychód przekracza 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, zapłacą minimalną składkę (opisaną w punkcie 1.) oraz 3,5% od nadwyżki uzyskanych dochodów przekraczających 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Należy podkreślić, że przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie będą zobligowani do wykazywania przychodów ze zbycia środków trwałych. W ich przypadku również zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w rozliczeniu PIT. 

Podatnik rozliczający się kartą podatkową

Karta podatkowa – składka zdrowotna będzie obliczana jako 9% podstawy od 75% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie składka ta wynosi 9% od 100% minimalnego wynagrodzenia. Należy podkreślić, że wprowadzone zmiany uchylą możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT. 

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy wybrali którąś z powyższych form opodatkowania, zyskają po wprowadzonych przez Rząd zmianach.

Ile wyniesie składka zdrowotna od 2025 roku dla przedsiębiorców?

Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł, od 1 lipca kwota ta wzrośnie do 4300 zł. Gdyby zmiany dotyczące składki zdrowotnej wprowadzono już teraz, wynosiłaby ona 286 zł.

9% x (75% x 4242 zł) = 286 zł

W 2025 roku prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę ma mieścić się w przedziale 4472 zł a 4644 zł. 

9% x (75% x minimalne wynagrodzenie w 2025 roku) = wysokość składki zdrowotnej od 1 stycznia 2025 roku. 

Zakładając, że minimalne wynagrodzenie w 2025 roku wyniesie 4472 zł, to przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 301 zł. W przypadku, gdy minimalne wynagrodzenie w 2025 roku wynosić będzie 4644 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosić będzie 313 zł. Oznacza to, że minimalna składka zdrowotna w 2025 roku wynosić będzie ok. 310 zł. 

Więcej na temat rozliczania wynagrodzeń i korygowania błędów na liście płac dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i dowiedz się więcej.

Założenia w dostępności do świadczeń medycznych po zmianach w składce zdrowotnej w 2025 roku

W swojej wypowiedzi z dnia 21 marca Minister Zdrowia Izabela Leszczyna podkreślała, że przedsiębiorcy chcą płacić niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz mieć dostęp do jak najlepszej opieki zdrowotnej. Proponowane zmiany są kompromisem między Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Zdrowia, aby uprościć zasady naliczania składki zdrowotnej. 

Zgodnie z zapowiedzią Pani Minister, nakłady na ochronę zdrowia w 2025 roku mają wynieść 224 mld zł. Należy zauważyć, że w 2024 roku (obecnie) jest to ponad 197 mld zł, zaś w roku ubiegłym 151 mld zł. 

W swojej wypowiedzi Minister Zdrowia zapewniła również, że jakość oraz dostępność świadczeń stale będzie ulegała poprawie.

Katarzyna Lewandowska
Katarzyna Lewandowska

Trener

Doradca podatkowy nr wpisu 12730, na co dzień współpracuje z Działem Prawa Podatkowego w ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej przedsiębiorców oraz podmiotów komunalnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych i podatków lokalnych. Autorka licznych publikacji poświęconych tematyce podatkowej. Doświadczona trenerka prowadząca szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.