Polski Ład – kolejne zmiany w polskim systemie podatkowym – co czeka nasz od 1 lipca 2022 r.? - pytania i odpowiedzi

Polski Ład – kolejne zmiany w polskim systemie podatkowym – co czeka nasz od 1 lipca 2022 r.? - pytania i odpowiedzi

Cykl spotkań - Porozmawiajmy o... Polskim Ładzie część 6

To już siódme spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Polskim Ładzie! Tym razem poruszyliśmy tematykę kolejnych, nadchodzących zmian w polskim systemie podatkowym. Chcesz dowiedzieć się co nas czeka od lipca bieżącego roku? Przeczytaj transkrypcję ostatniego spotkania i dowiedz się o czym mówi najnowszy projekt zmian i na jakim etapie znajduje się procedowanie ustawy.

Wynagrodzenia pracownicze - w pytaniach i odpowiedziach

1. Jakie zmiany czekają nas od 1 lipca 2022 r.? Co zapowiada ustawodawca? O czym mówi projekt ustawy?

Główne założenia nowelizacji ustawy dotyczącej Polskiego Ładu zakładają: obniżenie stawki PIT z 17% do 12%; likwidacja ulgi dla klasy średniej, powrót wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców; możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach pomiędzy maksymalnie 3 płatników od 1 stycznia 2023 r.; jednolity wzór oświadczenia PIT-2; korzystny PIT-0 dla seniorów; ulga na zabytki dotycząca tylko wydatków na remont; automatyczny zwrot nadpłaty składki zdrowotnej; wyłączenie odpowiedzialności księgowych; brak składki zdrowotnej do 6000 zł dla osób powołanych do realizacji m.in. obowiązków społecznych lub obywatelskich; Kwota wolna rozliczana w zaliczkach  - umowy zlecenia od 1 stycznia 2023 r.

2. Na jakim etapie jest procedowanie ustawy?

„W tej chwili jesteśmy po zakończonym etapie konsultacji społecznych. Zostały zebrane wszystkie propozycje uwagi, które wniesiono do projektu. Niektóre z nich zostały przyjęte a inne odrzucone. Natomiast przed nami jest jeszcze długa droga do przedstawienia końcowego wzoru zmian.” Mówiła Pani Danuta Kosikowska.

Na dzień 25 kwietnia 2022 r. projekt ustawy został zatwierdzony przez Rząd i został przekazany do Sejmu

3. Pracownik do 25 kwietnia 2022 r. pobierał rentę rodzinną, w której miał zawarty PIT-2. Czy taki pracownik może złożyć PIT-2 w trakcie roku?

Zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 9 marca 2022 r., która wprowadziła możliwość składania PIT- 2 w dowolnym momencie, w takiej sytuacji pracownik ma prawo złożyć PIT-2 w trakcie roku.

4. Jakie zmiany będą dotyczyły kosztów uzyskania przychodów?

Jedyną zmianą będzie zmiana kwoty rezygnacji z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu – z 250 zł na 300 zł.

5. Czy od 1 lipca nadal będziemy porównywać zaliczkę, która jest korzystniejsza?

Według najnowszego założenia, porównywanie zaliczki na podatek ma zostać wycofane.

6. Czy rodzice samotnie wychowujący dzieci muszą złożyć oświadczenie i będą mieć pobieraną podwójną kwotę zmniejszającą podatek?

Zgodnie w projektem zaliczka na podatek nie będzie pobierana podwójnie.

7. Co należy zrobić, aby nie porównywać zaliczek na podatek?

Zgodnie w projektem nie będzie porównywania zaliczek na podatek dochodowy. Natomiast biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy, pracownik powinien złożyć oświadczenie, w którym informuje, że nie chce porównywać zaliczki na podatek.

8. Czy ulga dla klasy średniej znika całkowicie?

Zgodniej z najnowszym projektem ustawy dotyczącej Polskiego Ładu, ulga dla klasy średniej ma zniknąć od 1 lipca 2022 r. Ale jeżeli dla kogoś będzie korzystniejsze rozliczenie ulgi dla klasy średniej, to w rozliczeniu rocznym jednorazowo będzie mógł z niej skorzystać.

9. Czy oświadczenie o nie porównywaniu zaliczki na podatek dochodowy może złożyć każdy pracownik czy tyko osoby nie posiadająca PIT-2?

Oświadczenie o nieporównywaniu zaliczki na podatek może złożyć każdy pracownik niezależnie od tego czy złożył PIT-2 czy nie.

10. Co w sytuacji, gdy w styczniu zastosowaliśmy rozporządzenie i pracownicy mają niedopłatę podatku? Miesięcznie możemy pobrać nie więcej niż zaliczka za 2021 r., ale do końca roku nie uda się tego wyrównać. Czy pracownik będzie musiał zwrócić podatek?

Jeżeli w rozliczeniu rocznym okaże się, że wystąpiła niedopłata podatku, pracownicy będą musieli wyrównać różnicę.

11. Czy pracownicy powinni złożyć w maju oświadczenie o nie stosowaniu ulgi dla klasy średniej, jeśli tylko w tym jednym miesiącu przekroczą próg (instytucja kultury – nagrody)?

Pracownicy mają prawo do złożenia oświadczenia o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.

12. Co ma na celu stosowanie ulgi podatkowej u kilku pracodawców?

Ulga stosowana u kilku pracodawców może spowodować, że braki w wynagrodzeniach będą mniej odczuwalne.

13. Czu ulga dla pracujących seniorów będzie nadal utrzymana?

Ulga dla pracujących seniorów będzie nadal utrzymana.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.