Polski Ład - wpływ nowelizacji Polskiego Ładu na wyliczanie wynagrodzeń pracowników od 1 lipca 2022 r.

Polski Ład - wpływ nowelizacji Polskiego Ładu na wyliczanie wynagrodzeń pracowników od 1 lipca 2022 r.

Cykl spotkań - porozmawiajmy o Polskim Ładzie część 7

To już oficjalne! Nachodzą kolejne zmiany Polskiego Ładu. W związku z zapowiedzianą od 1 lipca 2022 r. nowelizacją ustawy, ponownie spotkaliśmy się w celu porozmawiania o nurtujących Państwa kwestiach.

 1. Jakie zmiany czekają nas od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się w związku z nowelizacją ustawy?

Z dniem 1 lipca 2022 r. zostaje zlikwidowana ulga dla klasy średniej. Nie dokonujemy dwukrotnego szacowania zaliczki na podatek dochodowy. Pracownicy mają możliwość rezygnacji z podwyższanych kosztów uzyskania przychodu. Zostaje obniżony podatek dochodowy z 17% na 12%. Samotni rodzice będą mieli możliwość wspólnego rozliczania się z dziećmi. Osoby pełniące funkcje społeczne na postawie powołania zostały objęte kwotą wolną od podatku wynoszącą 6 tyś. zł. Zmianie ulegnie kwota zmniejszająca podatek do 3600 zł. Od 1 stycznia 2023 r. płatnik będzie mógł także złożyć oświadczenie PIT-2 u 3 płatników.

 1. Czy od 1 lipca 2022 r. mamy obowiązek pobierania od pracowników PIT-2?

Nie, od 1 lipca 2022 r. nie mamy obowiązku ponownego pobierania od pracowników PIT-2.

 1. Co w sytuacji, kiedy pracownik nie złoży wniosku o korzystanie z ulg zwalniających z podatku dochodowego?

W takiej sytuacji podatek dochodowy jest naliczany tak jak w każdym innym przypadku, ponieważ pracownik ma obwiązek złożyć wniosek o korzystaniu z ulg pomniejszających.

 1. Czy przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego będą obowiązywały od 1 lipca 2022 r. czy od 1 stycznia 2023 r.?

Przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2022 r.

 1. Czy nadgodziny za czerwiec płacone w lipcu będą objęte podatkiem 17% czy już 12%?

Nadgodziny wypłacane w lipcu za ubiegły miesiąc będą objęte 12% podatkiem, ponieważ przy liczeniu podatku nie ma znaczenia z jakiego okresu jest dane świadczenie tylko okres, kiedy dane świadczenie zostało wypłacone.

 1. Czy osoba do 26 roku życia musi złożyć wniosek o zwolnienie z PIT przy zasiłku macierzyńskim?

Nie, osoba do 26 roku życia, która pobiera zasiłek macierzyński nie ma obowiązku składania wniosku o zwolnienie z PIT.

 1. Pracownica w czerwcu ukończyła 60 rok życia i złożyła wniosek o stosowaniu ulgi dla seniora od następnego miesiąca a w połowie lipca będzie przechodziła na emeryturę i należy jej się odprawa emerytalna, czy w takim przypadku można zastosować PIT-0?

W tym przypadku ważna jest data wypłacenia odprawy emerytalnej czy jeszcze taka osoba będzie miała prawo do korzystania z ulgi.

 1. Czy umowy zlecenie za czerwiec, które są wypłacane w lipcu i są również robione listy płac należy wypłacić jak ryczałty samochodowe w czerwcu.

Nie, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz listy płac sporządzane są według daty wypłaty. W tym przypadku jest ważny moment przychodu.

 1. Wprowadzony w Polskim Ładzie limit 6000 zł dla osób powołanych obowiązuje od 1 lipca 2022 r. czy od 1 stycznia 2023 r.?

Ten przepis zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

 1. Osoba wróciła po 15 latach z Anglii w 2021 r. a pracę w Polsce podjęła w 2022 r., czy takiej osobie należy się ulga dla osób powracających.

Takiej osobie nie należy się ulga dla osób powracających, ponieważ wróciła przed 31 grudnia 2021 r.

 1. Czy ulgę od lipca do grudnia należy podzielić tak, aby wyrównać ją do kwoty 3600zł.

W tej sytuacji zaliczka na podatek dochodowy od stycznia do czerwca jest naliczana zgodnie z obowiązującą w tym czasie podstawą prawną. Identycznie należy postąpić z zaliczka za okres od lipca do końca roku.

 1. Czy pracownik, który ukończył wiek emerytalny pozostając w stosunku pracy i nie skorzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego, będzie mógł to w jakiś sposób odzyskać w zeznaniu rocznym?

Tak, ponieważ pracownik nie złożył oświadczenia uprawniającego do zwolnienia podatku, dlatego ma prawo rozliczyć się pod koniec roku podatkowego.

 1. Co należy zrobić w sytuacji, gdy zleceniobiorca złożył wniosek o niepobieranie podatku a przekroczy kwotę wolną 30 tyś. zł?

W takiej sytuacji zleceniobiorca powinien wycofać złożone oświadczenia o niepobieraniu zaliczki na podatek dochodowy.

 1. Czy jeżeli przestaniemy od lipca naliczać ulgę dla klasy średniej a od stycznia do czerwca była naliczana, to czy pracownik będzie musiał zwrócić tą ulgę w rozliczeniu rocznym?

Tutaj nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ będzie to zależało od wyboru formy rozliczenia na koniec roku.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.