Diety krajowe i zagraniczne w 2023 roku

Diety krajowe i zagraniczne w 2023 roku

29 listopada 2022 roku wzrosła wysokość diet, które przysługują pracownikom w przypadku zagranicznych podróży służbowych. Natomiast 1 stycznia 2023 roku zmieniła się wysokość stawki dotycząca krajowych podroży służbowych. Nowe stawki diet obowiązują wszystkich pracowników wraz z pracownikami pracującymi na postawie umowy o pracę.

W dzisiejszym artykule przedstawiliśmy wysokość diety, która należy się każdemu pracownikowi w związku z podróżą krajowa oraz zagraniczną. Zapraszamy do lektury.

Krajowa podróż służbowa – dieta 2023

14 listopada 2022 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki społecznej z dnia 25 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W związku z opublikowanym rozporządzeniem, wysokość diet dla podróży służbowych w Polsce od 1 stycznia 2023 roku wynosi 45 zł.

Co ciekawe w 2022 roku – po prawie 10 latach – również miała miejsce podwyżka diety krajowej. Od 28 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wysokość diety wynosiła 38 zł. Kwota, która obowiązywała przez ostanie 10 lat wynosiła dokładnie 30 zł.

Stawki obowiązujące od 1 stycznia roku:

  • Dieta – 45 zł;
  • Ryczałt za nocleg – 67,50 zł;
  • Ryczałt za dojazd środkami komunikacji miejskiej – 9 zł;

Zagraniczna podróż służbowa – dieta 2023

Rozporządzanie wprowadziło również zmiany w obowiązujących od 2013 roku stawkach diet i ryczałtu za nocleg poza granicami Polski. Nowa wysokość diet w przypadku podróży zagranicznych zaczęła obowiązywać od 29 listopada 2022 roku. Kwoty diet zostały zmienione dla 31 państw, natomiast kwoty limitów na nocleg dla 42 państw. Przykładowo dla Czech kwota diety to 41 euro, dla Niemiec 49 euro, a dla Francji 50 euro.

kadrowe-srody

Jak liczona jest dieta przy krajowej oraz zagranicznej podróży służbowej?

Wysokość diety przy krajowej podróży służbowej uzależniona jest od czasu jej trwania:

  • poniżej 8h dieta nie przysługuje,
  • od 8 do 12h dieta wynosi 50% diety pełnej,
  • w przypadku 12h i więcej przysługuje pełna dieta.

Tak samo jest w przypadku zagranicznej podróży służbowej:

  • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety zagranicznej,
  • ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety zagranicznej,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Te zasady mają również zastosowanie w przypadku osób samozatrudnionych. Przedsiębiorcy przysługuje dieta, jeśli wykonuje działalność poza stałym miejscem jej prowadzenia. Należność nie jest wtedy wypłacana w gotówce, ale właściciel firmy może ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku zagranicznej podróży biznesowej, właściciel firmy także może zaliczyć dietę do kosztów uzyskania przychodu.

Daniel Pałyga
Daniel Pałyga

Trener

Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, wykładowca na uczelni wyższej, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.