Diety krajowe i zagraniczne w 2023 roku

Diety krajowe i zagraniczne w 2023 roku

W dniu 29 listopada 2022 roku zwiększono kwotę diety, która przysługuje pracownikom podczas zagranicznych podróży służbowych. Natomiast 1 stycznia 2023 roku zmieniła się wysokość stawki dotycząca krajowych podroży służbowych. Nowe stawki diet obowiązują wszystkich pracowników wraz z pracownikami pracującymi na postawie umowy o pracę.

W dzisiejszym artykule przedstawiliśmy wysokość diety, która należy się każdemu pracownikowi w związku z podróżą krajowa oraz zagraniczną. Zapraszamy do lektury.

Spis treści:

Krajowa podróż służbowa – dieta 2023

14 listopada 2022 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki społecznej z dnia 25 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W związku z opublikowanym rozporządzeniem, wysokość diet dla podróży służbowych w Polsce od 1 stycznia 2023 roku wynosi 45 zł.

Co ciekawe w 2022 roku – po prawie 10 latach – również miała miejsce podwyżka diety krajowej. Od 28 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wysokość diety wynosiła 38 zł. Kwota, która obowiązywała przez ostanie 10 lat wynosiła dokładnie 30 zł.

Stawki obowiązujące od 1 stycznia roku:

  • Dieta – 45 zł;
  • Ryczałt za nocleg – 67,50 zł;
  • Ryczałt za dojazd środkami komunikacji miejskiej – 9 zł;

Zagraniczna podróż służbowa – dieta 2023

Rozporządzenie wprowadziło także zmiany dotyczące stawek diet oraz ryczałtu za nocleg poza granicami Polski, które obowiązywały od 2013 roku. Wprowadzenie nowej wysokości diet w przypadku podróży zagranicznych nastąpiło z dniem 29 listopada 2022 roku. Dokonano zmiany kwot diet dla 31 państw oraz limitów na nocleg dla 42 państw. Przykładowo dla Hiszpanii kwota diety to 50 euro, dla Słowacji 47 euro, a dla Belgii 55 euro.

kadrowe-srody

Jak liczona jest dieta przy krajowej oraz zagranicznej podróży służbowej?

Wysokość diety podczas krajowych podróży służbowych zależy od ich długości:

  • w przypadku podróży poniżej 8 godzin dieta nie przysługuje,
  • w przypadku podróży w zakresie od 8 do 12 godzin, dieta wynosi 50% pełnej diety,
  • w przypadku podróży trwającej 12 godzin i dłużej przysługuje pełna dieta.

Tak samo jest w przypadku zagranicznej podróży służbowej:

  • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety zagranicznej,
  • ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety zagranicznej,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Zasady te stosuje się również w stosunku do osób samozatrudnionych. Przedsiębiorcy mają prawo do diety, jeśli prowadzą działalność poza swoim stałym miejscem pracy. W takim przypadku należność nie jest wypłacana w formie gotówki, lecz właściciel firmy ma możliwość jej zaliczenia jako koszt uzyskania przychodu. W sytuacji zagranicznych podróży biznesowych, właściciel firmy również może uwzględnić dietę jako koszt uzyskania przychodu.

Daniel Pałyga
Daniel Pałyga

Trener

Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, wykładowca na uczelni wyższej, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.