Wymiar czasu pracy 2024. Liczba godzin pracy w 2024 roku - Tabela

Wymiar czasu pracy 2024. Liczba godzin pracy w 2024 roku - Tabela

W 2024 roku ilość dni pracy wyniesie 251. Przekłada się to łącznie na 2008 godzin pracy. Natomiast liczba dni wolnych od pracy wyniesie 115 dni, w tym 13 dni świątecznych. Zastanawiasz się, ile godzin pracy przypada w poszczególnych miesiącach? Jak obliczyć wymiar czasu pracy? Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się więcej. 

Spis treści:

Wymiar czasu pracy - co mówi o tym Kodeks Pracy?

Art. 129 Kodeksu Pracy mówi o tym, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Należy pamiętać, że przeciętnie czas pracy powinien wynosić przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 4 miesięcy. Należy wiedzieć, że dla danego pracownika rozkład czasu pracy może zostać sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej. Warto tutaj zauważyć, że rozkład ten może zostać sporządzony na krótszy okres rozliczeniowy, który obejmuje co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca ma obowiązek przekazania rozkładu pracy pracownikowi na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem pracy w danym okresie, na który rozkład pracy został sporządzony. 

Paragraf 5 artykułu 129 Kodeksu Pracy określa, że “jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów”. Należy pamiętać, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin otrzymują wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

Kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu pracy?

Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu pracy wtedy, gdy:

 • rozkład pracy wynika z prawa pracy lub umowy o pracę,
 • wraz z pracownikiem ustali czas niezbędny na wykonanie określonego zadania (z uwzględnieniem norm czasu pracy), w tym przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik,
 • pracownik złożył pisemny wniosek o zastosowanie rozkładu czasu pracy określonego w art.140,
 • pracownik złożył pisemny wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy w 2024 roku?

Aby obliczyć czas pracy w 2024 roku, należy liczbę tygodni przypadających na dany okres rozliczeniowy pomnożyć przez 40. Należy pamiętać, że tygodnie muszą być pełne, a na dany miesięczny okres rozliczeniowy przypadają 4 tygodnie. Następnie do uzyskanego wyniku należy dodać 8 godzin za każdy dzień roboczy, który pozostał do końca okresu rozliczeniowego, który nie mieścił się w pełnym tygodniu. Nie należy uwzględniać sobót i niedziel. Następnie należy zsumować dodane dni. Warto podkreślić, że w przypadku wystąpienia święta wolnego od pracy, który przypada na inny dzień niż niedziela, należy odjąć 8, gdyż dni świąteczne w innym dniu niż niedziela obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy w styczniu 2024 roku?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy w styczniu 2024 roku, należy pomnożyć 4 tygodnie przez 40, a następnie do uzyskanego wyniku dodać 24 (3 dni wykraczające poza pełny tydzień rozliczeniowy x 8 godzin) następnie należy odjąć 16 godzin, gdyż wypadły 2 święta - Nowy Rok i Trzech Króli. Uzyskany w ten sposób wynik mówi o tym, że w styczniu 2024 wymiar czasu pracy wynosi 168 godzin.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy w przypadku nieobecności?

Wszystkiego dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i poznaj program kursu.

wymiar czasu pracy 2024

Święto a wymiar czasu pracy w 2024 roku

Należy zauważyć, że w 2024 roku pracownikom przysługuje 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Jednak 2 z nich (31 marca pierwszy dzień Wielkiej Nocy i 19 maja pierwszy dzień Zielonych Świątek) przypadają w niedzielę. Przepisy Kodeksu Pracy określają, że pracodawca nie jest zobowiązany do oddania dnia wolnego z powodu święta przypadającego w niedzielę. Dlatego pracownicy w 2024 roku skorzystają z 11 dni wolnych od pracy z powodu świąt przypadających w inny dzień niż niedziela.

Jakie dni będą ustawowo wolne od pracy w 2024 roku?

Dni wolne od pracy w 2024 roku to:

 • 1 stycznia (poniedziałek) - Nowy Rok,
 • 6 stycznia (sobota) - Święto Trzech Króli,
 • 31 marca (niedziela) - Wielkanoc,
 • 1 kwietnia (poniedziałek) - drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja (środa) - Święto Państwowe,
 • 3 maja (piątek) - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 19 maja (niedziela) - pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • 30 maja (czwartek) - Boże Ciało,
 • 15 sierpnia (czwartek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada (piątek) - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada (poniedziałek) - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia (środka) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia (czwartek) drugi dzień Bożego Narodzenia.

Liczba godzin pracy w 2024 roku z podziałem na miesiące - Tabela

Wymiar czasu pracy w 2024 roku wyniesie 251 dni pracujących, co daje 2008 godzin pracy dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Ogólny wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach w 2024 roku.

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych od pracy
Styczeń 168 21 10
Luty 168 21 8
Marzec 168 21 10
Kwiecień 168 21 9
Maj 160 20 11
Czerwiec 160 20 10
Lipiec 184 23 8
Sierpień 168 21 10
Wrzesień 168 21 9
Październik 184 23 8
Listopad 152 19 11
Grudzień 160 20 11

Wymiar czasu pracy 2024 roku a niepełny etat

Czas pracy pracowników zatrudnionych na niepełny etat jest obniżany proporcjonalnie do liczby godzin, które byłyby do przepracowania na pełnym etacie. W przypadku pracowników zatrudnionych na pół etatu wymiar czasu pracy należy podzielić na 2, co daje w styczniu 84 godziny pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat równoważnego czasu pracy?

Kliknij poniższą grafikę i poznaj program szkolenia na ten temat.

Szczegółowy czas pracy - Podsumowanie

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat planowania i tworzenia harmonogramów czasu pracy po zmianach w 2023 roku?

Kliknij poniższą grafikę i poznaj program szkolenia, które tego dotyczy.

wymiar czasu pracy 2024

 

Ewa Bielecka
Ewa Bielecka

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.