Autozapis do PPK 2023

Autozapis do PPK 2023

Już z początkiem marca rusza autozapis do PPK. Oznacza to w praktyce, że 1 marca przestaną obowiązywać składane przez pracowników deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, które zostały złożone do końca lutego 2023. Jeśli zatem pracownik nadal chce podtrzymać swoją rezygnację z PPK musi po raz kolejny złożyć dokument. Pojawia się jednak wiele pytań w tym temacie min. w jakim terminie pracownik musi dokonać rezygnacji? Jakie obowiązki ma w tym zakresie pracodawca? W jaki sposób należy dokonać rezygnacji? Przyjrzyjmy się bliżej tematowi autozapisu do PPK i rozwiejmy wszelkie wiadomości.

  1. Czym jest autozapis PPK i kogo dotyczy?
  2. Ponowny zapis do PPK dotyczy również mikroprzedsiębiorców
  3. Obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie autozapisu do PPK
  4. Rezygnacja z PPK
  5. Autozapis krok po kroku

Czym jest autozapis PPK i kogo dotyczy?

Ustawa o PPK weszła w życie w lipcu 2019 roku i zgodnie z jej zapisami, pracodawcy są zobowiązani aby co 4 lata przeprowadzić autopzapis do PPK wśród swoich pracowników. Pierwszy autozapis przypada zatem na rok 2023. Wszyscy pracownicy w wieku 18-55 jeśli chcą podtrzymać swoje decyzje o rezygnacji o oszczędzaniu w ramach PPK, muszą ponownie złożyć pismo o rezygnacji. Nie ma tu znaczenia, kiedy decyzja o rezygnacji została podjęta – czy było to już w trakcie oszczędzania, czy też decyzja o rezygnacji zapadła przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK. Jeśli pracownik nie złoży ponownie rezygnacji w okresie od 1 marca, pracodawca ma obowiązek naliczyć wpłatę do PPK a w terminie od 1 do 17 kwietnia przekazać ją do instytucji finansowej. Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca w roku, w którym przypada autozapis a raz złożona deklaracja o rezygnacji jest skuteczna aż do tzw. ponownego autozapisu (2027r.).

Co ważne, autozapis do PPK nie obejmuje osób, które przed 1 kwietnia 2023r. ukończą 55 rok życia - w takiej sytuacji osoby te przystępują do PPK na własny wniosek. Należy zatem pamiętać, że osoby między 55-70 rokiem życia powinny zostać poinformowane, że mogą przystąpić do PPK jedynie na własny wniosek i nie mają obowiązku składania pisma o rezygnacji.

Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK jest przekazywana do pracodawcy i co ważne pracownik w każdej chwili ma możliwość jej wycofania i przystąpienia do PPK.

Ponowny zapis do PPK dotyczy również mikroprzedsiębiorców

Autozapis do PPK obejmie również przedsiębiorców posiadający status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1. Zgodnie z ustawą o PPK są oni zwolnieni z obowiązku tworzenia PPK w przypadku kiedy wszystkie osoby zatrudnione rezygnują z uczestnictwa w tym programie. Jeżeli w momencie autozapisu, któryś z pracowników nie złoży deklaracji o rezygnacji – mikroprzedsiębiorca stanie przed obowiązkiem utworzenia programu i wyboru instytucji finansowej.

Mikroprzedsiębiorcy podobnie zatem jak działy kadrowe w średnich i dużych przedsiębiorstwach muszą pamiętać że wszystkie złożone deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK są skuteczne do ostatniego dnia lutego a zwolnienie z obowiązku utworzenia PPK będzie ich obowiązywać tylko w sytuacji, kiedy po raz kolejny wszyscy zatrudniani pracownicy złożą wniosek o rezygnacji.

szkolenie-online-ponowny-zapis-do-ppk

Obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie autozapisu do PPK

Do 28 lutego pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o autozapisie i wznowieniu dokonywania wpłat do PPK począwszy od 1 kwietnia 2023r. Należy pamiętać, że autozapis do PPK dotyczy wszystkich pracodawców, u których działa PPK, bez względu na to kiedy PPK było u nich tworzone.

Rezygnacja z PPK

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Pracownik ma zatem prawo w każdej chwili zrezygnować z zapisu bądź też zdecydować o przystąpieniu do PPK. Rezygnację pracownik zgłasza zawsze u pracodawcy, składając odpowiednią deklarację.

Deklaracja o rezygnacji z PPK powinna zwierać dane, które dotyczą:

 • podmiotu zatrudniającego,
 • danych uczestnika PPK,
 • oświadczenia uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia tej deklaracji;

Rezygnacja  z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK. O złożeniu deklaracji, podmiot zatrudniając niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia deklaracji, informuje wybraną instytucję finansową.

Autozapis krok po kroku

Pierwszym krokiem jaki powinien dokonać każdy podmiot zatrudniający jest analiza osób, które podlegają autozapisowi. Szczególną uwagę należy zwrócić na wiek pracowników oraz historię posiadania konta w PPK. Kolejnym krokiem jest poinformowanie pracowników o autozapisie i należy pamiętać, że jest to obowiązek wynikający z ustawy. Realizując obowiązek informacyjny można skorzystać z oferowanych przez naszą firmę nagrań, które zapewnią pracownikom komplet informacji o zasadach autozapisu PPK wraz ze wzorem oświadczenia w przypadku rezygnacji z PPK.

Następnie należy zgłosić do PPK osoby, które nie dokonały ponownej rezygnacji po 1 marca 2023r. Kolejnym krokiem będzie obliczenie następnie pobranie wpłaty na PPK od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy, albo po 1 marca 2023 r. Naliczone i pobrane opłaty należy przekazać do instytucji finansowej w terminie 1-17 kwietnia od warunkiem, że do tego czasu nie zostanie złożona ponownie deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.