Główny księgowy – czyli najważniejsza osoba w firmie. Zakres obowiązków

Główny księgowy – czyli najważniejsza osoba w firmie. Zakres obowiązków

Nie ulega wątpliwości fakt, iż główny księgowy jest najważniejszą osobą w firmie, ponieważ odpowiada on za prezentowanie w sprawozdaniach wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych. W ostatnich latach rola głównego księgowego widocznie uległa zmianie. Obecnie od osób pracujących na tym stanowisku wymaga się co najmniej bardzo dobrej znajomości prawa podatkowego, ale również coraz częściej wiedzy z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości oraz zasad rachunkowości zarządczej. Czym dokładnie zajmuje się główny księgowy i jakie są jego obowiązki? Sprawdźmy to!

Spis treści:

 1. Obowiązki głównego księgowego
 2. Czym zajmuje się główny księgowy?
 3. W jakich dziedzinach musi się rozwijać?

Obowiązki głównego księgowego

Na głównym księgowym spoczywa ogromna odpowiedzialność, ponieważ zakres powierzonej pracy jest bardzo rozbudowany. Jest to przede wszystkim:

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów;
 • Odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym;
 • Odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami;
 • Rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy;
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem faktur;
 • Prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych;
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych;
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych;
 • Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi;
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych;
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości;

Czym zajmuje się główny księgowy i jakie umiejętności posiada?

Kandydaci na stanowisko głównego księgowego muszą wyróżniać się pewnymi cechami, które umożliwią im dobrze wykonywać powierzone im zadania. Wśród nich wyróżniamy: dokładność, terminowość, cierpliwość, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia oraz umiejętność pracy z dużą ilością danych. Oprócz wyżej wymienionych cech, które powinien posiadać główny księgowy, należy wspomnieć również o odporności na stres, ponieważ w przypadku popełnionego błędu w rozliczeniach, cała odpowiedzialność spada na głównego księgowego. Musi też wiedzieć, jak działa refakturowanie za media czy monitorowanie usług publicznych.

Ciągłe dążenie do sukcesu

Tak jak w każdej branży i na każdym stanowisku, pracownicy powinni nieustanie podlegać szkoleniom, które dodatkowo podnoszą ich kwalifikację. Dotyczy to również głównych księgowych, których wiedza powinna być stale poszerzana, aby mogli poprawnie wykonywać powierzone im obowiązki. Nieustające nowelizacje i zmiany prawne w zakresie księgowości tego nie ułatwiają. Przychodzimy więc z pomocą! Z Verte staniesz się najlepszym księgowym, a nadchodzące nowelizacje nie będą Ci straszne.

Sprawdź pełną ofertę naszych pełnowymiarowych szkoleń, które pomogą Ci podnieść swoje kwalifikacje.

Szkolenia dla księgowych - sprawdź!